20 september 2012

Nota grondbeleid Helmond 2013-2016

 

 

Onderstaand de PvdA-bijdrage m.b.t. de grondexploitatie. Nog steeds hebben wij geen duidelijke  inkijk gekregen in het grondbedrijf de afgelopen 10 jaar. Ook hebben we geen antwoord gekregen op onze laatste twee vragen m.b.t. parkeerplaatsen op Suytkade en een mogelijke BTW-naheffing.

Jos Boetzkes, commissie RF.

 

Nota grondbeleid Helmond 2013-2016

 

Al bijna twee jaar vraagt de PvdA duidelijkheid over het grondbedrijf, de grondexploitatie. Daar zijn reeds twee seniorenconventen aan besteed waarop wij nog steeds die duidelijkheid niet gekregen hebben.

Wederom heb ik de wethouder bij de Voorjaarsnota om een transparant overzicht gevraagd van de ontwikkelingen van het grondbedrijf over de jaren 2000-2012. U heeft toen toegezegd met een lijst te komen, hij zegde  echt “lijst” met benodigde informatie.

Nu ligt er een nota voor ons met niet die transparantie waar wij op gehoopt hadden. Het is een nota in grote lijnen die weinig inkijk geeft in die zaken waar wij om vroegen.

 

Het grondbedrijf is binnen het Helmonds beleid geen koninkrijk op zich. De rentelast van c.a. 6 miljoen drukt uiteindelijk op de Helmondse begroting naast de structurele bezuinigingen die we al vast gesteld hebben. Het heeft dus grote invloed op ons uitgiftepatroon. Het grondbedrijf vraagt om een integrale benadering. Het gaat niet enkel om bouwgrond voor bedrijven en woningen maar ook om openbare gronden en gronden onder wegen. Kijk als voor beeld nu eens naar het Henri Dunant tunnel. Wat is daar niet allemaal aan versleuteld de laatste jaren? Belangrijke vraag daarbij is: Wie controleert dit allemaal?

 

De wethouder is voorstander om kwaliteit voorrang te geven voor kwantiteit. Maar hoe kun je kwaliteit meten als je de kwantiteit niet weet, niet kent of mogelijk verdoezeld? D.w.z. in dit geval:

 

 • Van wie zijn welke gronden?
  • Wat is van de gemeente?
  • Welke gronden zijn particulier?
  • Welke gronden zijn in handen van projectontwikkelaars?
  • Welke zijn door de gemeente aangekocht?
  • En welk deel is nog steeds niet bebouwd?

 

Bij dit laatste punt is mijn informatie dat 49% niet bebouwd is (NCIS).

 

Veel grond is eerder aangekocht door projectontwikkelaars en wederom aangekocht door de gemeente met een verplichting naar de projectontwikkelaars om hen de mogelijkheid te bieden als eerste te bouwen. De gemeente krijgt hier dus de lasten en de commerciële partijen de lusten. Hoe lang gaan deze overkomsten gelden? Tot in het oneindige?

 

Deze nota geeft ons  geen inzicht in het grondbedrijf. En de burger al helemaal niet. Deze laatste hebben het recht te weten hoe het zit met de grondexploitaties en de gevolgen daarvan, zeker in deze tijd van zware bezuinigingen.

 

Daarnaast bekruipt ons een raar gevoel. Over een aantal zaken.

 

Blz. 7 van de nota:

 • Ad 1: laatste zin: “Overigens betekent het beter ‘inzichtelijk’ maken niet dat de grondexploitatie niet in de grip is of dat informatie niet beschikbaar is”. Dat impliceert dus dat de gemeente de informatie die ik tot nu toe vroeg wel beschikbaar heeft, maar na lang vragen uiteindelijk geen zin heeft om deze gegevens zichtbaar te maken. Graag hoor ik uw reactie hierop.

 

Verder op dezelfde pagina:

 • Ad 2: “In algemene zin gaat het erom dat er voldoende weerstandsvermogen beschikbaar is”. Wat wordt hier bedoeld met “voldoende  weerstandsvermogen beschikbaar is”?? En voor hoelang is dat voldoende? Dit gelet op het stagneren van de woon- en bouwmarkt conform de laatste cijfers van het CBS voor de komende jaren en het kwartaalbericht Woningmarkt d.d. augustus 2012 van de Rabobank.

 

 • Is het juist dat de parkeergelegenheden op Suytkade m.b.t. de te bouwen sporthal om niet toegekend zijn aan de projectontwikkelaar? Hoe bent u daar bij betrokken als commissaris Suytkade Beheer BV? Staat dit niet haaks op hoe andere bedrijven moeten betalen voor parkeergelegenheden?

 

 • Verder voorzitter hebben wij informatie dat er m.b.t. grondtransities er een BTW naheffing plaats gevonden heeft van 6 miljoen. Mogelijk staan die in transitorische posten die ik niet ken op de balans? Kunt u ons hier duidelijkheid over geven? Als dat al zo is praten we hier over een lasten verdubbeling in 2012 of 2013 van totaal 12 miljoen.

 

.