12 juli 2010

Overbruggingsfinanciering Helmond Sport van 8 ton

 

Op de Raadsvergadering van 6 juli j.l. stond er een overbruggingslening van 8 ton (ter advisering aan B&W) op de agenda. Immers het verstrekken van dit soort leningen is gemandateerd aan het college. Evenwel is het wel zo secuur om het eerst aan de Raad voor te leggen.

De PvdA-fractie heeft geworsteld met dit onderwerp, mede door het feit dat Helmond Sport zou ophouden te bestaan zonder deze lening. Vandaar dat ze een saneringsplan opgesteld hebben t.m. 2013.

De PvdA-fractie heeft hierbij de volgende afwegingen gemaakt:

De risico’s en kanttekeningen:

  • Het saneringsplan gaat uit van een aantal aannames m.b.t. het  verhogen van de sponsorgelden, het realiseren van hogere entreeprijzen en het verlagen van spelerssalarissen.
  • Ook speelt de vraag mee hoe de KNVB hier inzit m.b.t. de licentie en de verdeling van mediagelden.
  • Verder staat er al een investering, een lening van 1,1 miljoen die de nodige druk uitoefent op onze raad om geen kapitaalvernietiging te veroorzaken.
  • En misschien wel de meest moeilijke overweging voor ons: Wat gaat er gebeuren als de begroting van HS voor 2013 niet sluitend is.

 

Argumenten:

  • Wij beamen dat HS voorziet in een grote maatschappelijke behoefte onder de Helmondse bevolking. HS heeft als betaald voetbal een meerwaarde voor Helmond.
  • Daarnaast laat HS extra inspanningen zien door ook in eigen vlees te durven snijden en ook haar commerciële basis te willen verbreden.
  • Ondanks een aantal aannames denken wij dat het om een lening gaat die realistisch terug betaald kan worden (met een commercieel rentepercentage) met behulp van een goed saneringsplan.
  • De voorwaarden en de vervolgstappen voor de lening zien er goed en zorgvuldig uit.

 

Voor de PvdA-fractie zijn de argumenten doorslaggevend geweest om het voorstel van het college te ondersteunen. 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

.