24 februari 2014

Overlast Molenstraat

De PvdA-fractie Helmond heeft het huidige college vorig jaar gevraagd om een structurele oplossing voor de overlast die veroorzaakt wordt door een klein groepje jongeren in de centrum van Helmond.

Op initiatief van de PvdA hebben wij meerdere gesprekken gehad met wethouder de Leeuw (CDA) en een aantal raadsleden van andere partijen, om gezamenlijk te komen tot een structurele oplossing. De PvdA Helmond heeft daarbij een aantal creatieve voorstellen geopperd, die succesvol zijn in andere steden in het land. Onze voorstellen hebben wij helaas niet vertaald gezien in het beleid van de gemeente Helmond. De jongeren om wie het gaat zijn bekend bij de gemeente en politie. Daarom vinden wij dat de Top-30 aanpak proactief uitgevoerd moet worden, waarbij structurele overlastgevers direct benaderd moeten worden en niet wachten tot het volgende incident. We moeten helaas constateren, dat het huidige college zich vast houdt aan bestaande structuren die, bij dit specifiek probleem, tot heden weinig zode aan de dijk hebben gezet.

De PvdA Helmond maakt zich zorgen om de jongerenoverlast in het centrum van Helmond en de raadsleden van de PvdA zijn bereid om constructief mee te denken om te komen tot een duurzame oplossing voor jongerenoverlast in het centrum.

De PvdA Helmond is van mening dat naast wethouder Yvonne van Mierlo (VVD) ook de Burgemeester van Helmond, Elly Blanksma (CDA), aanwezig moet zijn bij het gesprek met de ondernemers van aanstaande dinsdag. Niet alleen om deze verontruste burgers te woord te staan, maar vooral omdat zij als portefeuillehouder veiligheid, de eerste verantwoordelijke is voor die veiligheid. Wij zullen morgen, tijdens vergadering van de commissie Samenleving, de Burgemeester ook hiertoe oproepen. Ook zijn wij van mening dat er voldoende gronden zijn om de Molenstraat (en de omgeving) uit te rusten met camera’s, dit om de veiligheid in dit gebied te vergroten.

Jos Boetzkes, fractievoorzitter