9 maart 2016

Overlijden Mea van Vugt

Met droefheid moeten wij u allen meedelen dat afgelopen maandag Mea van Vugt is overleden.

Mea heeft in de PvdA afdelingen Venray en Helmond vele bestuurs- en andere functies bekleed. Zie het bijgaande overlijdensbericht voor de details over haar uitvaartbijeenkomst. In de komende ledenvergadering van 16 maart zal ook bij haar overlijden worden stilgestaan.

Onze gedachten zijn bij haar naasten en allen die haar hebben gekend.

met bedroefde groet,

bestuur PvdA Helmond

Overlijdensbericht Mea van Vugt