20 februari 2013

Parkeerboetes bij defecte parkeerautomaat

 

 

DEEL 1: 29 januari 2013

Geacht College,

 

Afgelopen maandag 28 januari werden wij verrast door een tweet van Stichting Stadswacht Helmond.

“Parkeerautomaat defect #Helmond? Betaal mobiel met stadspas of parkeer op andere locatie. Niet betalen is verboden. dld.bz/cbTHK”

Wij vinden dat indien een betaalapparaat defect is, de gemeente verantwoordelijk is voor een zo snel mogelijk herstel, zodat gebruikers kunnen voldoen aan hun betaalverplichting. Mensen verplichten een andere parkeer locatie op te zoeken indien het betaalapparaat defect, i.p.v. de eigen verantwoordelijkheid nemen voor het defect, zien wij dan ook als de omgekeerde wereld. Vanaf 1 januari 2013 schrijft Stichting Stadswacht Helmond hiervoor boetes uit.

 

 

Op basis hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

 • Bent u op de hoogte van bovenstaande tweet?
 • Zijn parkeerplaatsen met een defect parkeerautomaat niet beschikbaar voor gebruikers die alleen via de parkeerautomaat kunnen betalen?
 • Zo ja, bent u het met ons een dat dit niet duidelijk is voor de gebruikers en hiermee de verantwoordelijkheden worden afgeschoven op de gebruikers?
 • Hoe vaak zijn hiervoor boetes uitgeschreven?
 • Is deze specifieke boete in overeenstemming met wet- en regelgeving en jurisprudentie?
 • Kunnen gebruikers niet gewezen worden op het dichtstbijzijnde niet defecte parkeerautomaat dat geldig is voor hetzelfde gebied/parkeerplaats?
 • Graag ontvangen wij een overzicht hoe vaak een parkeerautomaat defect is en de locatie hiervan in het jaar 2012?
 • Hoe lang duurt (gemiddeld) de reparatie van een parkeerautomaat?

 

Met vriendelijke groet,

Mohammed Chahim

Abdel Tijani

namens de fractie van de PvdA

 

 

DEEL 2:  6 februari 2013

Geacht College,

Vandaag, woensdag 6 februari 2013 ontvingen wij de beantwoording van het college op de vragen door onze fractie gesteld op dinsdag 29 januari 2013. Wij vinden de beantwoording op zijn zachtst gezegd beneden peil en hebben het idee dat de essentie van onze vragen niet begrepen is. We proberen het daarom nog een keer voordat we genoodzaakt zijn andere acties te ondernemen.

Op basis hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

Vraag 2: Zijn parkeerplaatsen met een defecte parkeerautomaat niet beschikbaar voor gebruikers die alleen via de parkeerautomaat kunnen betalen?

Antwoord: Wanneer een parkeerautomaat buiten bedrijf is, zijn technisch gezien, de parkeervakken wel beschikbaar. De parkeervakken in het centrum vallen binnen de “betaald parkeer zone” waar conform de “Verordening Parkeerbelastingen Helmond” voor elke parkeerbeweging parkeerbelasting betaald dient te worden. Er kan betaald worden met munt, pin, chip, mobiel en Stadspas.

 • Wij hebben het idee dat onze vraag niet begrepen is. We begrijpen dat er conform de “verordening Parkeerbelastingen Helmond” betaald moet worden. We hebben dan ook niet gevraagd naar de verschillende betaalmethoden die bij onze fractie en menig Helmonder bekend zijn! Wij vinden dat gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen betalen. Wij vinden dan ook dat indien het niet mogelijk is om met gebruikelijke betaalmiddelen te betalen bij de automaat, te weten pin, chip en munt (wij vinden dat je (nog) niet van alle gebruikers kunt verwachten dat zij over een stadspas of mobiele telefoon met  betaalmogelijkheden beschikken!), gewoon gebruik gemaakt kan worden van de parkeerplaats zonder het risico te lopen beboet te worden. De inkomstenderving die de gemeente hiermee loopt moet niet verhaald worden op de gebruikers. Wij zien dit dan ook als een extra stimulans om het betaalapparaat zo snel mogelijk te herstellen. Verder vinden wij het ongepast om bijvoorbeeld van ouderen en mensen die slecht te been zijn te vragen elders in de stad te parkeren (verder van hun bestemming) omdat het feitelijk niet mogelijk is om te voldoen aan de betalingsverplichting.

Vraag 3: Zo ja, bent u het met ons een dat dit niet duidelijk is voor de gebruikers en dat hiermee de verantwoordelijkheden worden afgeschoven op de gebruikers?

Antwoord: Nee, wij zijn het hier niet mee eens. Op alle “betaald” parkeerlocaties zijn meerdere mogelijkheden tot betalen. (chip, pin, stadspas, mobiel en munt) De betaalmogelijkheden worden op de automaten aangegeven.

 • Wij vinden dan ook dat indien het niet mogelijk is om met gebruikelijke betaalmiddelen te betalen bij de automaat, te weten pin, chip en munt (wij vinden dat je (nog) niet van alle gebruikers verwachten kunt dat zij over een stadspas of mobiele telefoon met  betaalmogelijkheden beschikken!), parkeerders niet het risico moeten lopen om beboet te worden. Wij kunnen begrijpen dat pin, chip en munt alternatieven van elkaar zijn en dat de parkeerder indien een van deze mogelijkheden beschikbaar is, moet voldoen aan de betalingsverplichting. Echter, zien wij de stadspas of betalen via mobiele telefoon niet als algemeen erkend alternatief. Graag een reactie hierop. Wij zijn natuurlijk ook hier (indien mogelijk) geïnteresseerd naar de jurisprudentie.

Vraag 5: Is deze specifieke boete in overeenstemming met wet- en regelgeving en jurisprudentie?

Antwoord: Alle uitgeschreven naheffingen zijn opgelegd conform op 8 november 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2012.

Vraag 6: Kunnen gebruikers niet gewezen worden op het dichtstbijzijnde niet defecte parkeerautomaat die geldig is voor hetzelfde gebied/parkeerplaats?

Antwoord: Alle parkeerlocaties staan op straatnaam vermeld. Volgens de regelgeving mag een parkeerder geen parkeerkaart van een locatie gebruiken om vervolgens op een andere locatie te parkeren. Op enkele parkeerlocatie staan twee parkeerautomaten.

 • Wederom hebben wij het idee dat de vraag niet begrepen is (antwoord vraag 5 en 6). Het gaat niet alleen om de Helmondse verordening, maar ook over bestaande jurisprudentie. Bent u bekend met rechtelijke uitspraken in relatie tot het beboeten van gebruikers bij een defecte parkeerautomaat? Na kort onderzoek op rechtspraak.nl kunnen we concluderen dat indien een apparaat kapot is je op zoek moet naar een nabijgelegen apparaat dat het wel doet. Gezien de Helmondse regelgeving, waar een parkeerder geen parkeerkaart van een andere locatie mag gebruiken vervalt dit alternatief voor veel parkeerlocaties die slechts over een apparaat beschikken. Graag een reactie hierop.

Vraag 7: Graag ontvangen wij een overzicht hoe vaak een parkeerautomaat defect is en de locaties hiervan in het jaar 2012?

Antwoord: Op dit moment is er geen representatieve lijst beschikbaar.

 • Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een overzicht. Wat bedoeld u met “geen representatieve lijst”?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

 

Mohammed Chahim en Abdel Tijani

 

.