Peijs: “Onacceptabele winsten voor door de gemeente Helmond gecontracteerde zorgaanbieders”

Door Nathalie Peijs op 27 juni 2019

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money onthulde deze week samen met Pointer en Reporter Radio, dat er meerdere zorginstellingen in Nederland zijn die extreme winsten behalen. Ze rapporteren tot wel 60 procent winst, terwijl dit percentage bij andere bedrijven in de sector op 2 à 3 procent ligt. De boekhoudingen zien er soms ook ronduit verdacht uit, stellen de onderzoeksjournalisten.

De PvdA dook in de lijst, die door de onderzoeksjournalisten openbaar is gemaakt en constateerde dat op deze lijst ook zorgaanbieders staan, die door de gemeente Helmond zijn gecontracteerd om zorg te leveren. Zowel in het kader van de Wmo als voor Jeugdhulp. Daar zijn wij erg van geschrokken. In een tijd, dat de zorg aan mensen onder druk staat, mag het niet zo zijn dat er over de rug van kwetsbare mensen, die zorg nodig hebben geld wordt verdiend, vinden wij. Ook bezoedelen deze aanbieders naar onze mening het imago van een sector, waarin mensen op de werkvloer hele lange dagen maken en keihard werken voor relatief kleine salarissen. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college.

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money en partners?
  2. Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Helmond zorgaanbieders heeft gecontracteerd, die winsten halen van meer dan 10%?
  3. Wat waren de respectievelijke bedragen die de door de gemeente Helmond gecontracteerde zorgaanbieders op deze lijst in rekening zijn gebracht bij  onze gemeente voor geleverde zorg in 2017?
  4. Zijn er nog meer zorgaanbieders die in 2017 zorg hebben gefactureerd bij onze gemeente en die niet op de lijst van Follow the Money staan? Zo ja, welke aanbieders betreft het, welke bedragen hebben zij gefactureerd en wat was het winstpercentage van deze zorgaanbieders?
  5. Welke stappen gaat het college ondernemen tegen alle aanbieders Wmo en Jeugdhulp, die meer dan 10% winst hebben gemaakt mede dankzij Helmonds gemeenschapsgeld?
  6. Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?
  7. Bent u met ons van mening dat het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp moet worden verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat doen?

Hartelijk dank voor uw reactie.

Namens PvdA Helmond,

Nathalie Peijs

Nathalie Peijs

Nathalie Peijs

Kandidaatstellingscommissie over Nathalie: “Nathalie is als oud-ambtenaar binnen het sociaal domein in Helmond geen onbekende persoon. Ruim negen maanden geleden is zij vertrokken als ambtenaar bij de gemeente en is nu als zelfstandig adviseur actief. Nathalie is vele jaren actief geweest binnen de PvdA. Nathalie is uitermate deskundig op het sociale domein maar kan ook goed functioneren binnen

Meer over Nathalie Peijs