5 mei 2010

Persbericht fractie PvdA Helmond

  

  

  

 

 

  

Bij deze stellen we u op de hoogte van de samenstelling en de verdeling van taken van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Helmond:                 


 

Jos Boetzkes     –     fractievoorzitter/raadslid             

Mirjam van der Pijl     –     secretaris/raadslid   

Abdel Tijani     –     penningmeester/raadslid

Mohammed Chahim     –     vice-fractievoorzitter/raadslid 

Neco Kaygisiz     –     raadslid              

Karim Ajouaou     –     raadslid

Roy Boermeester     –     burgercommissielid  

Carlo Raaijmakers     –     burgercommissielid 

Stijn Smeulders     –     burgercommissielid  (o.v. goedkeuring ledenvergadering 02/06/10)

 

 

Binnen deze ploeg, die enthousiast en ambitieus aan het werk is gegaan, is ervaring evenwichtig verdeeld bij de indeling over de diverse raadscommissies. Op deze wijze kan een optimale kennisoverdracht aan de nieuwkomers binnen de fractie plaatsvinden.

Oud-wethouder Jos Boetzkes neemt zitting in de commissie Ruimtelijk en Fysiek en wordt daar vergezeld door raadslid Karim Ajouaou en burgercommissielid Carlo Raaijmakers. Jos Boetzkes heeft er bewust voor gekozen zitting te nemen in een commissie met een andere portefeuille dan welke hij in zijn wethoudersperiode heeft vervuld. 

Mohammed Chahim, die zijn tweede raadsperiode ingaat, neemt zitting in de commissie Samenleving en wordt daar vergezeld door raadslid Neco Kaygisiz en burgercommissielid Roy Boermeester.

Mirjam van der Pijl, die wethouder is geweest in de Gelderse gemeente Duiven, neemt zitting in de commissie Middelen, Ondersteuning en Economie en wordt daar vergezeld door burgercommissielid Stijn Smeulders.

Het ervaren raadslid Abdel Tijani neemt wederom zitting in de commissie Algemene zaken en Bestuurlijke Aangelegenheden waarvan Jos Boetzkes de voorzitter is geworden.

Daarnaast neemt Abdel Tijani opnieuw plaats in de commissie Internationale betrekkingen en heeft Mirjam van der Pijl plaats genomen in de Rekenkamercommissie.

De fractie heeft ook besloten per persoon een Helmondse wijk te “adopteren”. Op de klankbordvergaderingen van betreffende wijken zullen zij aanwezig zijn. De verdeling is als volgt:

Binnenstad: Karim Ajouaou en Jos Boetzkes

Brandevoort:  Roy Boermeester

Brouwhuis: Carlo Raaijmakers

City: Neco Kaygisiz en Mohammed Chahim

Dierdonk: Mirjam van der Pijl

Mierlo-Hout: Stijn Smeulders

Noord: Mohammed Chahim

Oost: Neco Kaygisiz

Rijpelberg: Carlo Raaijmakers

Stiphout: Mirjam van der Pijl

West: Jos Boetzkes en Abdel Tijani

 

Namens de Helmondse gemeenteraadsfractie van de PvdA,

Mirjam van der Pijl, secretaris PvdA-fractie Helmond

  

  

.