27 februari 2014

Peter van Stiphout

Mijn naam is Peter van Stiphout. Als ik wat over mezelf vertel dan lopen er altijd 3 lijnen door elkaar heen.

Het belangrijkste is dan natuurlijk mijn gezin. Ik ben getrouwd met Marjolein en heb 4 kinderen. De jongste drie zijn door ons geadopteerd en komen oorspronkelijk uit Colombia.

Onze kinderen zijn inmiddels volwassen. Alleen onze jongste dochter woont nog thuis.

Ik ben geboren in Helmond West, opgegroeid in Helmond Oost, heb enkele jaren in Utrecht gewoond en gewerkt en ben daarna weer in Helmond terechtgekomen. Ik heb lang in Brouwhuis gewoond en nu woon ik alweer een jaar of tien in Brandevoort.

Ik ben mijn technische carriëre begonnen als wetenschapper in Utrecht. Heb daar chemie gestudeerd en later een proefschrift geschreven met als onderwerp heterogene katalyse. Ben bij Philips research aan de slag gegaan en later leiding gegeven aan groepen engineering en maintenance. Daarna business development en nu al sinds 2005 directeur bestuurder van Cytocentrics BV op de high tech campus in Eindhoven.

Mijn hobby en maatschappelijke betrokkenheid betreft, de derde lijn, zijn erg divers.

Ik heb me tijdens mijn studie al veel beziggehouden met hoger onderwijs en zat in een adviescommissie die hier naar keek.

Toen ik in Helmond kwam wonen heb ik me ingezet in de wijk waar ik woonde, lid van de wijkraad, 10 jaar betrokken bij wijkblad de Corridor, waar ik ook jaren de kar getrokken heb. Ik heb toen ook veel journalistieke klussen opgepakt en ben later als voorzitter actief geweest.

Lees meer over Peter