13 april 2016

PvdA bijdrage aan vergadering Commissie Omgeving van 12 april 2016

Op 12 april werden in de Commissie Omgeving onder andere de Woonvisie 2016-2020 en enkele bestemmingsplannen behandeld. Zie bijgaand de debatbijdrage van onze fractie: Debatbijdrage PvdA Cie Omgeving 12 april