23 maart 2016

PvdA bijdragen aan vergadering Commissie Omgeving op 22 maart 2016

Op 22 maart werden er in de Commissie Omgeving 3 belangrijke onderwerpen besproken: het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt; het voorstel van het college om de Sociale Grondprijzen aan te passen, en het Afvalbeleidsplan. Over dat laatste moet overigens opgemerkt worden dat dit niet per raadsbesluit vastgesteld hoeft te worden, omdat dat tot de bevoegdheden van het College van B&W behoort. De behandeling van dat laatste punt was dus alleen zodat alle partijen (en insprekers) er hun mening over konden geven. De eerste twee onderwerpen zullen wel nader in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart worden besproken.

De fractie heeft veel tijd in een goede voorbereiding voor alle drie de onderwerpen gestoken. Onze bijdragen zijn in de bijlage opgenomen: 2016-03-22 Cie Omgeving 22 maart alle PvdA bijdragen