Update: In Helmond (nog) geen sprake van recycling kunstgrasvelden.

11 oktober 2018

Op 12 september 2018 toonde Zembla de documentaire ‘De Kunstgrasberg’. Deze documentaire toont misstanden met betrekking tot de recycling van kunstgrasvelden. De in de uitzending genoemde Nederlandse bedrijven die claimen kunstgras te recyclen, leverden de beloofde recycling-diensten niet, maar lieten verschillende gemeenten wel 10.000 tot 20.000 euro per kunstgrasveld betalen voor verwijdering en recycling.

Naar aanleiding van deze documentaire heeft onze fractie vanmorgen de volgende vragen aan het college gesteld: 20180914 Vragen PvdA Deugdelijke recycling kunstgrasvelden

Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:
1.Op welke manier is de recycling van Helmonds kunstgras op dit moment geregeld?
a. Wat zijn de kosten van het verwijderen en laten recyclen van een kunstgrasveld (gemiddeld per m2)? Wie betaalt deze kosten?
b. Heeft het college hiervoor contracten afgesloten met erkende kunstgrasrecyclingbedrijven? Zo ja, welke bedrijven zijn dit? Zijn ook de in de documentaire genoemde bedrijven gecontracteerd (Tuf, Vink, KSG)? Voor welk(e) bedrag(en) zijn deze bedrijven gecontracteerd?
c. Hoeveel kunstgrasvelden zijn in de afgelopen 3 jaar afgevoerd en gerecycled door deze bedrijven?
d. Zijn er prestatieafspraken gemaakt met de bedrijven die het kunstgras zouden verwijderen en recyclen? Welke?
e. Zijn de verwijderde en ter recycling aangeboden kunstgrasmatten ook daadwerkelijk volgens de overeenkomsten verwerkt?
f. Als blijkt dat de afvoer en verwerking van oude kunstgrasvelden niet volgens de overeenkomsten is gebeurd, is het college bereid het gecontracteerde bedrijf hiervoor aansprakelijk te stellen?
Deze vragen zijn in Helmond (nog) niet actueel. Al onze velden zijn relatief nieuw of zijn voldoende onderhouden om vervanging nog enkele jaren op te schorten. Op het moment dat vervanging en sanering aan de orde is, zullen wij uiteraard zeer zorgvuldig zijn in onze opdrachtverlening aan en afspraken met de aannemer die dan – na een te volgen aanbestedingstraject – verantwoordelijk is voor vervanging en sanering van de oude mat.
2. Op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat het huidige areaal kunstgras deugdelijk wordt verwijderd en gerecycled, wetende dat de daadwerkelijke recycle-capaciteit vrijwel nihil is?
Zoals bij vraag 1 aangegeven is deze vraag in Helmond niet actueel. Op dit moment is het uitgangspunt dat de aannemer na opdrachtverlening verantwoordelijk is voor deugdelijke sanering. Zoals eerder aangegeven blijven wij alle ontwikkelingen en mogelijke oplossingen op de voet volgen.
3. Is het college bereid om de aanleg en financiering van kunstgrasvelden in Helmond op te schorten, totdat deugdelijke afvoer en recycling gegarandeerd kan worden?
Als college zien wij op dit moment geen noodzaak om de aanleg op te schorten. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van (duurzame) aanleg en sanering/afvoer nauwlettend in de gaten.