PvdA-fractie zorgt voor nader onderzoek naar bebouwing ten noorden van het nieuwe Havenpark

Door Hans de Mare op 31 januari 2018

Nog maar enkele maanden geleden had het College het voornemen om tussen het nog aan te leggen Havenpark en het Havenplein een hoge toren te laten bouwen, en om aan de noordzijde van het park geen enkele bebouwing te gaan realiseren. Onze fractie was het daar niet mee eens. Wij denken dat er juist aan de noordzijde van het Havenpark goede mogelijkheden zijn om mooie woonbebouwing te gaan realiseren. Met een mooi uitzicht over het park en/of het kanaal. Met goede bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen. En daar zullen (wellicht meerdere) woongebouwen voor verschillende doelgroepen, waaronder ook sociale huur en koop/huur voor de middeninkomens, veel beter mogelijk zijn dan in een hoge toren naast het Havenplein.

Burgercommissielid Hans de Mare heeft zich er hard voor gemaakt om mogelijke bebouwing aan de noordzijde van het park alsnog op de politieke agenda te krijgen. Eerst door zelf een studie daar naar te verrichten; daarna door die studie met raadsvragen aan het College aan te bieden, en uiteindelijk door het College middels een amendement op het raadsvoorstel over het Havenpark + bebouwing tot zo’n studie te verplichten. Zie voor dat amendement: 2018-01-30-Amendement-PvdA-Raadsvoorstel-2018-008-Havenpark-en-randbebouwing-DEF

Uiteindelijk waren de hele gemeenteraad en het College ook van mening dat een nader onderzoek noodzakelijk is, en ontstond het unieke feit dat een door ons – als oppositiepartij – voorbereid amendement uiteindelijk door alle raadsfracties werd mee-ingediend, waarna het natuurlijk ook unaniem is goedgekeurd! Zie voor de tekst van ons raadslid Mirjam van der Pijl hierover: 2018-01-30-PvdA-bijdrage-Havenpark-in-raad-Mirjam-vd-Pijl

En twee foto’s van de raadsbehandeling:

Hans de Mare

Hans de Mare

Kandidaatstellingscommissie over Hans: “Hans is architect en heeft een architecten- en adviesbureau. Hij is zeer deskundig en heeft die deskundigheid getoond in zijn lidmaatschap van de Commissie Omgeving van de Helmondse gemeenteraad. Daarnaast is Hans actief als commissielid Watersysteembeheer van het Waterschap Aa en Maas. Hans blinkt uit in zijn werk binnen de commissie en is een gewaardeerd

Meer over Hans de Mare