PvdA-fractie zorgt dat raad beter betrokken blijft bij selectie accountant

Door Mirjam van der Pijl op 29 maart 2017

Het controleren van het gemeentebestuur is één van de kerntaken van de gemeenteraad. De financiële controle maakt daar een belangrijk deel van uit. Behalve door de gemeenteraad moet elke gemeente de financiële huishouding ook door een accountant laten controleren, waarbij ook dié werkzaamheden door de gemeenteraad moeten worden gecontroleerd. Tenslotte is de gemeenteraad het hoogste beslisorgaan in de gemeente. Omdat de gemeente Helmond niet tevreden was over het dienstdoende accountantskantoor wil men met een ander bureau in zee gaan. Echter: Door de wijze van verkiezing van de nieuwe accountant zou naar de mening van de PvdA-fractie de controlerende functie van de gemeenteraad worden beperkt.

Het bleek dat geen enkele andere fractie zich er druk om maakte. Ons fractielid Mirjam van der Pijl heeft zich er als enige in verdiept, en heeft per amendement een aantal verbeteringen in het raadsbesluit voor de opdracht voor het nieuwe accountantskantoor voorgesteld. Uiteindelijk werd dit amendement – en daarna het raadsvoorstel zelf – unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Iedereen vond de verbeteringen dus blijkbaar goed, maar Mirjam heeft er voor gezorgd!

Mirjam van der Pijl

Mirjam van der Pijl

Kandidaatstellingscommissie over Mirjam: “Mirjam is een zeer ervaren en gewaardeerde politica. Zij is nu raadslid in Helmond maar was ook raadslid en wethouder in Duiven, alsmede lid van Provinciale Staten in Gelderland. Mirjam vervult naast haar raadslidmaatschap diverse maatschappelijke (vrijwillige) functies. Mirjam heeft een goede inhoudelijke en verbindende rol gespeeld in de fractie. Inhoudelijk vooral actief geweest binnen het

Meer over Mirjam van der Pijl