28 januari 2014

PvdA Helmond en het BZOB bos

2 november 2010

In de commissie R.F. (Ruimtelijk Fysiek) is het voorstel van het college gekomen om het BZOB bos op te offeren en er industrieterrein van te maken.

Een en ander heeft ons erg verrast temeer er op 12 januari 2010 nog een raadbesluit is genomen om de uitbreiding van het industriegebied op Diesdonk te laten plaatsvinden.

We hebben in de mondelinge zowel als schriftelijk toelichting van het college geen enkele reden gezien om op ons eerder ingenomen standpunt terug te komen. Dit houdt in dat we de locatie Diesdonk als beste locatie zijn blijven zien voor noodzakelijke uitbreiding van het Helmondse bedrijventerrein.

En waarom blijven wij bij ons eerder ingenomen standpunt?

Het BZOB bos betreft onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (=wet).

Er ligt een convenant, een intentieverklaring (afspraak gemeente).

Hier liggen afspraken in vast waar we bezwaren kunnen verwachten die het realiseren van een bedrijventerrein zodanig kunnen remmen, wat een vertraging van wel 20 jaar kan opleveren.

We hebben de geuite bezwaren van omwonende vertegenwoordigd door, de werkgroep Brouwhuis, de dorpsraad Vlierden, de werkgroep Behoud Vlierdens Landschapen en de belangenvereniging wijkraad Brouwhuis mee laten wegen in ons standpunt om zeker niet voor het opofferen van het BZOB bos ten gunste van industriegebied te kiezen.

Daarbij geeft ook de Vereniging Industrieel Contact Helmond aan dat ze niet op deze vertraging zitten te wachten en om Diesdonk als ontwikkelingslocatie in beeld te houden. Dit met ondersteuning van BZW Helmond (Brabants-Zeeuwse Christelijke Werkgeversvereniging) en de bedrijven verenigd in het Bedrijvenplatform BZOB.

Brouwhuis is al flink belast, laten we deze wijk niet overbelasten!

Daarom is de PvdA Helmond in de raadvergadering van 2 november niet akkoord gegaan met het voorgenomen besluit van het college van B&W.

Wij blijven wel bij ons standpunt en kiezen niet voor het opgeven van het BZOB-bos, dus kiezen we voor een industrieterrein op Diesdonk zoals het eerder genomen besluit van 12 januari 2010.

Gelukkig stond de oppositie m.b.t. tot dit agendapunt niet alleen uit oppositiepartijen maar bleven ook de meeste coalitiepartijen bij het eerder ingenomen standpunt.

Geeft vertrouwen voor de toekomst…..

Jos Boetzkes, fractievoorzitter en Carlo Raaijmakers, burgercommissielid Ruimtelijk Fysiek