Door Mohammed Chahim op 2 juni 2017

PvdA Helmond in VJN: Even geen plannen, maar uitvoering!

Tijdens de voorjaarsnota heeft de PvdA Helmond teruggekeken op deze college periode. We constateren dat het college veel plannen heeft gemaakt, maar dat de uitvoering helaas niet erg op gang is gekomen. De vraag is in hoeverre dit te maken heeft met de reorganisatie? We waarschuwen het college om in het laatste jaar flink door te pakken anders blijven we hen enkel herinneren aan het sluiten van enkele wijk- en sportaccommodaties en culture events. Dat zouden wij betreuren.

Verder hebben wij aandacht gevraagd voor

  • Het onderzoek van de rekenkamercommissie zorggeld;
  • Onze zorgen uitgesproken rondom ‘Brainport Smart District’, wil dit plan slagen dan zijn er nog de nodige stappen te maken;
  • Werkgelegenheid en de instrumenten om dit te verbeteren;
  • Het armoedebeleid en de uitvoering van onze ‘kindpakket’ motie;
  • Pleidooi gehouden om in alle Helmondse wijken Multifunctionele wijkcentra te creëren. Te beginnen met Helmond-Noord en Helmond-Oost.
  • Mobiliteit en Leefbaarheid
  • Bed-Bad-Brood regeling in Helmond
  • Aansluiting bij Omgevingsalert app om bereik bekendmaking vanuit de gemeente te verhogen.

Voor de volledige inbreng klik hier:PvdA-inbreng-VJN-1-juni-2017

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Kandidaatstellingscommissie over Mohammed “Mohammed leidt meerdere wetenschappelijke onderzoeken bij TNO. Hij heeft een mooie staat van dienst bij de PvdA Helmond en de gemeenteraad van Helmond. Zijn kwaliteiten staan wat de adviescommissie betreft niet ter discussie. Mohammed is kandidaat voor de vierde periode, en heeft de ambitie lijsttrekker te worden. Hij is daarvoor de enige beschikbare kandidaat en

Meer over Mohammed Chahim