Door Mohammed Chahim op 2 juni 2017

PvdA Helmond in VJN: Even geen plannen, maar uitvoering!

Tijdens de voorjaarsnota heeft de PvdA Helmond teruggekeken op deze college periode. We constateren dat het college veel plannen heeft gemaakt, maar dat de uitvoering helaas niet erg op gang is gekomen. De vraag is in hoeverre dit te maken heeft met de reorganisatie? We waarschuwen het college om in het laatste jaar flink door te pakken anders blijven we hen enkel herinneren aan het sluiten van enkele wijk- en sportaccommodaties en culture events. Dat zouden wij betreuren.

Verder hebben wij aandacht gevraagd voor

  • Het onderzoek van de rekenkamercommissie zorggeld;
  • Onze zorgen uitgesproken rondom ‘Brainport Smart District’, wil dit plan slagen dan zijn er nog de nodige stappen te maken;
  • Werkgelegenheid en de instrumenten om dit te verbeteren;
  • Het armoedebeleid en de uitvoering van onze ‘kindpakket’ motie;
  • Pleidooi gehouden om in alle Helmondse wijken Multifunctionele wijkcentra te creëren. Te beginnen met Helmond-Noord en Helmond-Oost.
  • Mobiliteit en Leefbaarheid
  • Bed-Bad-Brood regeling in Helmond
  • Aansluiting bij Omgevingsalert app om bereik bekendmaking vanuit de gemeente te verhogen.

Voor de volledige inbreng klik hier:PvdA-inbreng-VJN-1-juni-2017

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Als kind raakte ik, tijdens onze jaarlijkse autoreis naar Marokko, verliefd op Europa. De verschillende talen, diverse mensen en prachtige landschappen. Tijdens mijn universitaire studie deed ik onderzoek naar de uitbreiding van de Europese Unie. Voor mij was dat toen een manier om mijn twee passies, econometrie en politiek, te combineren. Na mijn promotie ging

Meer over Mohammed Chahim