9 september 2014

PvdA Helmond pleit voor veiliger bedrijventerrein

In de wijk ’t Hout zal op de locatie van het voormalige TexDecoterrein aan de oostzijde van de Dr. Dreeslaan een nieuw bedrijventerrein worden gerealiseerd. Bijzonder aan het plan is dat er allerlei woon-werkcombinaties zullen kunnen komen. Zo zal er langs de oostelijke kant van de Dr. Dreeslaan een aantal woningen met erachter gelegen bedrijfspanden worden gerealiseerd, en zullen er aan de noordzijde van het plan, dichter naar de Burgemeester Krollaan toe, een aantal woon/werk-huizen worden gebouwd. Door deze opzet wordt bedrijvigheid en dus werkgelegenheid tot in de wijk gebracht, maar blijft de uitstraling naar de naastgelegen woonwijk zo veel mogelijk “woning-achtig”.

Voor de realisatie van het plan moest een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld, wat deze invulling en bebouwing mogelijk maakt. Dat plan is al helemaal ontworpen eVerbeelding best.plan 't Hout plus toevoegingn uitgewerkt, heeft het afgelopen voorjaar ter visie gelegen en is daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Zie de plantekening hiernaast. Onze fractie heeft het plan gedetailleerd beoordeeld. Wij zijn groot voorstander van het plan, maar ontdekten één groot bezwaar: de bedrijfslocaties zouden vanuit het zuiden door een nieuwe doodlopende straat worden ontsloten (de grijze strook in het midden), en dat zou de énige ontsluiting worden. Hoewel er al een instemmend veiligheidsadvies voor het plan was verstrekt door de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant vinden wij dat toch te weinig. Bij een calamiteit waarbij de enige straat gestremd zal zijn zal niemand kunnen wegkomen. Daarom hebben wij op de plaats van de rode ellips de toevoeging van een extra voet/fietspad voorgesteld. De gemeente Helmond was gelijk enthousiast over deze verbetering, en zal de realisatie er van bij de initiatiefnemer bepleiten.