PvdA Helmond zet vraagtekens bij verdeling nieuwe huurwoningen Heistraat.

Door Mohammed Chahim op 17 september 2018

Vragen over toewijzing woningen project Hei Wonen Woonbedrijf

Geachte College,

Afgelopen week verschenen er berichten over het project ‘Hei Wonen’ van Woonbedrijf Eindhoven. Als PvdA Helmond zijn we blij dat door Woonbedrijf Eindhoven op korte termijn 52 sociale huurwoningen worden opgeleverd. Er is in Helmond heel veel behoefte hieraan. Wel zijn we verbaasd dat de toewijzing van deze woningen volledig buiten Wooniezie om gaat. Van de 52 woningen worden 6 appartementen voor starters en 3 seniorenwoningen gereserveerd voor bewoners van Helmond. De overige 43 woningen worden ‘vrij’ verhuurd, waarbij de inschrijfduur bij Woonbedrijf Eindhoven leidend is bij het toewijzen van deze woningen en niet een eventuele inschrijfduur in Wooniezie. Na telefonisch contact is dit bevestigd door Woonbedrijf Eindhoven.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

Op de website van Volkbelang Helmond lezen we dat Woonbedrijf een samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft met Volksbelang, waarbij drie projecten van Volksbelang in Helmond zijn overgedragen aan Woonbedrijf: Heistraat, Ons Oostende en Paulus Potterlaan. Er staat nadrukkelijk vermeld: “Als de woningen aangeboden worden, kunnen geïnteresseerden reageren via www.wooniezie.nl en via www.woonbedrijf.com.

  1. Zijn bij het maken van de plannen voor het project ‘Hei Wonen’, die in nauwe samenwerking met Volksbelang Helmond zijn voorbereid, expliciete afspraken gemaakt over de manier van toewijzen? Zo ja, is er op enig moment besloten Wooniezie voor deze woningen niet te gebruiken als woonverdeel-instrument? Zo, nee, waarom niet?
  1. Bent u het met onze fractie eens, dat deze manier van toewijzen niet eerlijk is tegenover Helmonders die soms al jarenlang, tevergeefs, ingeschreven staan voor een huurwoning via Wooniezie?
  1. Bent u bereid om met Woonbedrijf Eindhoven in gesprek te gaan om de inschrijfduur van Wooniezie mee te nemen als criteria voor de woningtoewijzing van het project ‘Hei Wonen’?
  1. Bent u bereid om met Woonbedrijf Eindhoven afspraken te maken over de andere overgedragen projecten van Volksbelang en deze woningen via Wooniezie toe te laten wijzen?

Wij zijn blij dat Woonbedrijf Eindhoven investeert in onze stad, maar we roepen het college op om met Woonbedrijf Eindhoven afspraken te maken over de toewijzing van woningen om ervoor te zorgen dat woningen, die in Helmond worden gebouwd ook primair beschikbaar te houden voor Helmonders, die zich hiervoor hebben ingeschreven bij Wooniezie.

Namens de PvdA-fractie,

Mohammed Chahim en Hans de Mare

 

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Als kind raakte ik, tijdens onze jaarlijkse autoreis naar Marokko, verliefd op Europa. De verschillende talen, diverse mensen en prachtige landschappen. Tijdens mijn universitaire studie deed ik onderzoek naar de uitbreiding van de Europese Unie. Voor mij was dat toen een manier om mijn twee passies, econometrie en politiek, te combineren. Na mijn promotie ging

Meer over Mohammed Chahim