28 februari 2014

De PvdA is er ook voor Brandevoort!

De PvdA Helmond is er natuurlijk ook voor Brandevoort. Specifiek voor deze mooie Helmondse wijk hebben wij een aantal punten waar we ons hard voor maken. Wij willen:

  • De loods aan Brandevoort behouden (als het vanwege veiligheid kan).
  • Winkelen in Brandevoort aantrekkelijker maken. Meer horeca, extra activiteiten, terrasjes en specifieke detailhandel.
  • Een goede begeleiding van alle jongeren naar scholing en werk.
  • Ouderen en jongeren samenbrengen om ervaring, vakkennis en ondernemerschap te delen.
  • Meer (productie)werk in Helmond door dit terug te halen uit het buitenland.
  • Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersinitiatieven meer ondersteunen en mogelijk maken.
  • Een integer bestuur. Wij willen in gesprek gaan mét, niet óver wijkbewoners.

Dus ook inwoners van Brandevoort: Stem PvdA voor een sociaal & betrouwbaar gemeentebestuur!

Met vriendelijke groeten,

Peter van Stiphout en Roy Boermeester