26 januari 2016

PvdA mening over het Peel 6.1-gedoe

Op 25 januari heeft een gemeenschappelijke commissievergadering plaatsgevonden, waarin het College haar acties en standpunten over de samenwerking met de Helmond-omringende gemeenten aan de raad heeft toegelicht. De raadsvergadering waarin beslist zal worden of de gemeenteraad de door het College voorgestelde vorm van samenwerking al of niet zal goedkeuren zal op 2 februari plaatsvinden.

Onze fractievoorzitter Mohammed Chahim heeft in het debat een uitgebreide analyse uitgesproken, waarin hij namens de PvdA de beperkte informatieverschaffing naar onze gemeenteraad hekelde, en betreurde hij dat de goodwill van Helmond bij de omliggende gemeenten door de acties van het College helaas flinke schade heeft opgelopen. Ook heeft hij het College gevraagd de juridische en (mogelijke) financiële consequenties van het in een onduidelijke vorm voortbestaan van de “Peel 6.1” veel beter in kaart te brengen. Dat heeft het College toegezegd.

Zie hier Mohammed z’n bijdrage:  Def PvdA Helmond bijdrage Peel 61 25012016