27 januari 2016

PvdA-mening over plannen op de Braak

Op 26 januari heeft een gemeenschappelijke commissievergadering plaatsgevonden over de nieuwe plannen van de gemeente Helmond voor de Braak. Op 19 januari had het College de nieuwe plannen gepresenteerd, en de gemeenteraad kon daar gisteren haar mening over geven.

Ons burgercommissielid Hans de Mare heeft de plannen gedetailleerd geanalyseerd. Wij hebben veel waardering voor de totaalopzet, waarbij er een samensmelting van onderwijsfuncties, sportfuncties (amateursporten en betaald voetbal) en enige (sportgerelateerde) zorgfuncties zal gaan plaatsvinden. Het Dr. Knippenbergcollege zal een nieuw gebouw op het gebied de Braak gaan krijgen. Wij hebben gesteld het essentieel te vinden dat de herontwikkeling van de huidige locatie van “de Knip” integraal deel uit zal maken van de planontwikkeling. Helmond-Noord mag niet langdurig met nog een extra lege plek worden opgezadeld! Ook hebben wij het College gevraagd de plannen tijdens de verdere uitwerking nog een keer aan de gemeenteraad te presenteren. Zodat de gemeenteraad meer invloed kan uitoefenen dan alleen maar aan het einde van de planvorming ja of nee te zeggen.

Onze analyse werd door het College gewaardeerd, en onze verzoeken werden gehonoreerd. Wij zullen het voorstel van het College om verder te gaan met de planvorming op basis van deze gepresenteerde visie – evenals alle andere partijen overigens – in de komende raadsvergadering dus ondersteunen. Zie voor Hans z’n debatbijdrage:  PvdA-bijdrage Comissie Omgeving 26 januari 2016 over de Braak