1 juli 2016

PvdA Motie Herindicatie Ondersteunende begeleiding chronisch en progressieve zieken unaniem aangenomen in gemeenteraad!

Afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA fractie in de Helmonds raad een actuele motie ingediend over de (her)indicatie termijn voor mensen met een chronische of progressieve ziekte. De PvdA fractie is van mening dat de indicatietermijn voor toekenning ondersteunende begeleiding (nu tussen 1 en 5 jaar) langer kan. Er zijn gemeenten die werken met een indicatietermijn van 20 jaar. In Helmond hebben wij ook mensen met een levenslange ondersteunings- en begeleidingsvraag (chronisch en progressief zieken). We weten dat voor een groot deel van de doelgroep geldt dat het ziektebeeld in de toekomst niet of nauwelijks (wezenlijk) zal veranderen. Wij denken dat het niet nodig is mensen jaarlijks te belasten met deze administratieve handeling (wellicht kunnen hiermee zelfs geld besparen). Onze motie, ingediend op 29 juni 2016, die roept het college te komen met een voorstel om de indicatie termijn te verlengen en dit voor het eind van het jaar aan de raad voor te leggen. De motie werd werd ingediend namens de PvdA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem door de gemeenteraad aangenomen!

Klik hier voor de motie: PvdA Motie Ondersteunende begeleiding chronisch en progressieve zieken 28 juni 2016