25 november 2015

PvdA-plan Spoortunnel Mierlo-Hout enthousiast ontvangen

Afgelopen zomer heeft het College op verzoek van de gemeenteraad – naar aanleiding van een door de PvdA ingediende motie – een studie verricht naar de mogelijkheden om in Helmond nieuwe spooronderdoorgangen te realiseren. Het College concludeerde dat dat niet haalbaar was. Wij waren het daar niet mee eens, en hebben zelf voor de spoorovergang in Mierlo-Hout een alternatief bedacht: een iets ten westen van de huidige spoorovergang (Mierloseweg) gelegen tunnel, die alleen door personen-autoverkeer gebruikt kan worden, en daardoor klein en kort kan worden uitgevoerd. In onze ogen kunnen fietsers en voetgangers van de bestaande overweg gebruik blijven maken, en zal het vrachtverkeer via de binnenkort op te leveren Kasteelherenlaan, die ook met een tunnel onder het spoor door zal gaan, prima alle delen van Mierlo-Hout kunnen bereiken. Met ons idee zal de leefbaarheid van het centrum van Mierlo-Hout geweldig verbeteren, terwijl de bereikbaarheid toch goed gewaarborgd zal blijven! Wij denken dat ons voorstel financieel ook veel haalbaarder zal zijn dan de door de gemeente onderzochte en afgeschoten variant, omdat het niet nodig zal zijn om complete gebouwblokken af te breken.

Voorstel Mierlo-Hout 1

Wij hebben ons idee op 22 september ingebracht in de vergadering van de Commissie Omgeving. Het idee werd door alle partijen in meer of mindere mate positief ontvangen, en ook de wethouder noemde het een “sympathiek plan”, en beloofde het nader te gaan bestuderen. Ons voorstel is die dagen ook twee keer prominent in het Eindhovens Dagblad behandeld.

In de gemeenteraadsvergadering van 29 september heeft het college vervolgens een nieuw collegevoorstel ingebracht, waarin was opgenomen dat het door ons ingebrachte idee voor deze tunnel nader zal worden onderzocht. Dat voorstel is vervolgens met veel complimenten en algemene stemmen aangenomen. Door de inzet van onze gemeenteraadsfractie is een spoortunnel in Mierlo-Hout dus niet afgeschoten, maar worden de mogelijkheden daarvoor juist nader onderzocht!

De wethouder heeft toegezegd de komende maanden met alle betrokkenen in overleg te zullen gaan. Wij zullen hem indien nodig aan herinneren, en het hele proces opbouwend maar ook kritisch blijven volgen.