PvdA strijdt voor behoud loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking

Door Mohammed Chahim op 19 december 2017

In de Raadsvergadering van 2 december 2017 heeft de PvdA-fractie een motie ingediend die het college oproept om er bij de regering op aan te dringen om het instrument “subsidie loonkosten voor werknemers met een arbeidsbeperking” niet te beëindigen maar voort te zetten. Zie hier die motie: Motie-PvdA-behoud-instrument-loonkostensubsidie-20171202 die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het college heeft die motie vlot uitgevoerd. Zie hier de brief die de gemeente Helmond naar de verantwoordelijke staatssecretaris heeft gestuurd: Brief-behoud-Loonkostensubsidie-aan-staatssecr-T-van-Ark

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Kandidaatstellingscommissie over Mohammed “Mohammed leidt meerdere wetenschappelijke onderzoeken bij TNO. Hij heeft een mooie staat van dienst bij de PvdA Helmond en de gemeenteraad van Helmond. Zijn kwaliteiten staan wat de adviescommissie betreft niet ter discussie. Mohammed is kandidaat voor de vierde periode, en heeft de ambitie lijsttrekker te worden. Hij is daarvoor de enige beschikbare kandidaat en

Meer over Mohammed Chahim