PvdA strijdt voor behoud loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking

Door Mohammed Chahim op 19 december 2017

In de Raadsvergadering van 2 december 2017 heeft de PvdA-fractie een motie ingediend die het college oproept om er bij de regering op aan te dringen om het instrument “subsidie loonkosten voor werknemers met een arbeidsbeperking” niet te beëindigen maar voort te zetten. Zie hier die motie: Motie-PvdA-behoud-instrument-loonkostensubsidie-20171202 die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het college heeft die motie vlot uitgevoerd. Zie hier de brief die de gemeente Helmond naar de verantwoordelijke staatssecretaris heeft gestuurd: Brief-behoud-Loonkostensubsidie-aan-staatssecr-T-van-Ark

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Als kind raakte ik, tijdens onze jaarlijkse autoreis naar Marokko, verliefd op Europa. De verschillende talen, diverse mensen en prachtige landschappen. Tijdens mijn universitaire studie deed ik onderzoek naar de uitbreiding van de Europese Unie. Voor mij was dat toen een manier om mijn twee passies, econometrie en politiek, te combineren. Na mijn promotie ging

Meer over Mohammed Chahim