15 juni 2016

PvdA tekst en moties Voorjaarsnota 2016

Onze fractie heeft veel werk verzet om het PvdA-geluid tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota goed te laten horen. Fractievoorzitter Mohammed Chahim had een originele tekst geschreven, waarbij elk lid van het College van B&W door hem persoonlijk op zijn/haar functioneren en beleidsterrein werd aangesproken. Bovendien heeft de fractie maar liefst 9 moties ingediend. Zie Tekst voorjaarsnota 31052016 plus PvdA moties. Bijna alle moties zijn door meerdere partijen medeondertekend.

Aangenomen zijn de moties:

  1. Toegankelijkheid gebouwen voor mensen met een beperking (Aangepast: app te onderzoeken)
  2. Kansen pakken met door provincie beschikbaar gestelde financiele middelen
  3. Brug bijstand (omscholing mogelijk maken met behoud van bijstand)

Ingetrokken zijn de moties:

  1. Werkgelegenheid in de leisuresector
  2. Beëindiging gebruik payrollconstructie

En aangehouden zijn de moties (dat betekent dat er niet over is gestemd, maar ze op een later moment alsnog in stemming kunnen worden gebracht):

  1. Voorwaarde sportsubsidie/subsidie geprivatiseerd beheer van gebouwen (het college heeft ons tijd gevraagd om dit te bestuderen)
  2. Fraudewet (college komt snel met een voorstel wat hierop aansluit, heeft daarvoor om tijd gevraagd)
  3. Garantiesubsidies voor evenementen (het college wil dit meenemen in overwegingen evenementenbeleid)
  4. Gezondheidseffecten veehouderij