PvdA vecht vergeefs voor behoud sportpark Houtsdonk

Door Hans de Mare op 19 mei 2017

In hun “Visie op amateurvoetbal Helmond” heeft het College voorstellen gedaan om de bestaande mismatch tussen goedlopende en slechtlopende voetbalparken op te lossen. Met veel voorstellen was de PvdA-fractie het eens. Echter niet met het voorstel om twee voetbalparken te gaan sluiten. Wij hebben ons zowel in de Commissie Omgeving, als daarna in de Raadsvergadering, hevig ingezet om het voetbalpark “Houtsdonk” nog een kans te geven. Door het in ieder geval de komende 3 jaren nog open te houden, en in die periode mede met behulp van de door de gemeente aan te stellen voetbalcoördinator te proberen om op die locatie een bloeiend voetbalklimaat te realiseren. Mogelijk door combinaties van voetbalclubs, en/of door combinaties met andere sporten. Zie hier de Debatbijdrage-PvdA-over-Notitie-Visie-op-amateurvoetbal-april-mei-2017 van ons burgercommissielid Hans de Mare in de Commissie Omgeving.

Het heeft helaas niet mogen baten. Ondanks de steun van diverse partijen, waaronder zelfs een aantal coalitiepartijen, heeft ons Amendement-PvdA-over-Notitie-Visie-op-amateurvoetbal-mei-2017 wat tot dat openhouden opriep, het niet gehaald.

Hans de Mare

Hans de Mare

Kandidaatstellingscommissie over Hans: “Hans is architect en heeft een architecten- en adviesbureau. Hij is zeer deskundig en heeft die deskundigheid getoond in zijn lidmaatschap van de Commissie Omgeving van de Helmondse gemeenteraad. Daarnaast is Hans actief als commissielid Watersysteembeheer van het Waterschap Aa en Maas. Hans blinkt uit in zijn werk binnen de commissie en is een gewaardeerd

Meer over Hans de Mare