PvdA wil openbare kennismakingsgesprekken met kandidaat-wethouders

Door Mohammed Chahim op 1 mei 2018

Geachte formateur, Geachte kandidaat-wethouders,

Dank voor de informatieve mail over de stand van zaken rondom de formatie. Goed om te lezen dat de gesprekken vruchtbaar zijn. In de brief lezen we dat de partijen ernaar streven om 18 mei het coalitieakkoord te presenteren. En dat indien dit lukt de benoeming op 22 mei plaats kan vinden. In deze brief vragen we aandacht voor drie verzoeken die we u willen voorleggen. We zullen deze brief ook naar het (tijdelijk) presidium sturen om dit voorstel inhoudelijk en de verdere organisatie ervan te bespreken.

  1. In het kader van zorgvuldigheid willen we de onderhandelende partijen vragen om de raad meer ruimte (tijd) te geven om dit akkoord te bestuderen, net zoals zij zichzelf ruime tijd hebben gegeven om te komen tot een akkoord. Dit is belangrijk om breed draagvlak te creëren. Gezien Pinksteren op 20 en 21 mei valt biedt dit niet veel ruimte. We willen u ook wijzen op de reeds geplande  raadsvergadering van 29 mei.
  2. Na het invoeren van de Wet Dualisering Gemeentebestuur zijn collegeleden formeel geen onderdeel meer van een politieke partij. Gezien de benoeming van de wethouders een bevoegdheid is van de gemeenteraad, lijkt het ons goed om met alle kandidaat-wethouders voorafgaand aan hun benoeming in gesprek te gaan. Door middel van deze openbare kennismakingsgesprekken geeft de raad een meer inhoudelijke invulling aan haar bevoegdheid. Daarnaast kunnen alle partijen en onze inwoners een goed beeld krijgen van de kandidaat-wethouders, hun motivatie en visie op onze stad, de uitdagingen van Helmond en hun beoogde portefeuille. We stellen voor om de gesprekken te houden in de week voorafgaand aan de raadsvergadering waarin de benoeming gaat plaatsvinden. Het lijkt ons goed om deze gesprekken te laten voorzitten door de (tijdelijke) vicevoorzitter van de raad. Het zou de eerste keer zijn dat de Helmondse raad op deze manier met de kandidaat-wethouders in gesprek gaat voorafgaand aan hun benoeming. Andere gemeenten hebben een soortgelijke procedure eerder ingevoerd en wij zijn van mening dat dit goed past bij een eigentijds stadsbestuur, dat transparantie en toegankelijkheid hoog in het vaandel heeft. Wij hopen dat u deze uitnodiging van harte aanvaardt en we kijken uit naar deze gesprekken.
  3. In het Eindhovens Dagblad van 13 april 2018 lezen we dat er tijd nodig is om de partijen “op een gelijk informatieniveau te komen”. Het lijkt ons goed om alle partijen (coalitie en niet-coalitie) te voorzien van dezelfde informatie. Daarom het verzoek om de presentaties (en andere informatie) die gedeeld zijn tijdens het formatieproces (formatiedossier) ook beschikbaar te maken voor de niet onderhandelende partijen.

Met vriendelijk groet,

Namens de fracties

PvdA Helmond                                 CDA Helmond                       Helder Helmond

Mohammed Chahim                        Jan Roefs                                Michael Rieter

50 Plus                                                Helmond Aktief

Frans Mol                                           Berry Smits

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Als kind raakte ik, tijdens onze jaarlijkse autoreis naar Marokko, verliefd op Europa. De verschillende talen, diverse mensen en prachtige landschappen. Tijdens mijn universitaire studie deed ik onderzoek naar de uitbreiding van de Europese Unie. Voor mij was dat toen een manier om mijn twee passies, econometrie en politiek, te combineren. Na mijn promotie ging

Meer over Mohammed Chahim