PvdA wil meer kinderen in armoede bereiken!

2 juli 2017

In Helmond bereiken we slecht 1/3 van de kinderen in armoede via stichting Leergeld. De PvdA Helmond denkt dat dit beter kan. Dit willen we bereiken door de Helmondse organisaties en vrijwilligers die veel met deze doelgroep te maken hebben te vragen ons hierbij te helpen. Daarnaast denken wij dat ook scholen hier een rol in kunnen spelen. Waarom willen we dit? ? Omdat we geloven dat naast onderwijs, het benutten van talenten van kinderen kan helpen de armoede uit te komen. Veel kinderen die opgroeien in armoede hebben ook op dit gebied minder kansen. En dat enkel en alleen omdat ouders de contributie niet kunnen betalen. Met dit structureel geld kunnen we veel kinderen die opgroeien in armoede helpen en dezelfde kansen bieden als alle andere kinderen.

De PvdA pleit ervoor om daarnaast ook de doelgroep uit te breiden naar 130% van het sociaal minimum. Dit omdat bekend is dat de groep tot 130% van het sociaal minimum- door een kleinere bijdrage vanuit het rijk (denk aan huurtoeslag en zorgtoeslag) allemaal maandelijks een flink tekort hebben voor vrije bestedingen. Deze gezinnen hebben vaak geen andere keuze dan als eerste te bezuinigen op de contributie van het voetbal, hockey of tennis. Wij zouden heel blij zijn als het voor kinderen uit deze gezinnen ook mogelijk wordt om deel te nemen aan culturele- en sport activiteiten.

Voor de volledige inbreng klik hier:Uitvoering-motie-Kindpakket