4 oktober 2016

PvdA zorgt voor aanpassing verordening gemeenteraad.

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat de Helmondse PvdA-fractie het presidium van de gemeenteraad had verzocht om een rondetafelconferentie over de problematiek van de bovengrondse hoogspanningsleidingen te organiseren. Dat verzoek werd afgewezen omdat het volgens de verordening voor het functioneren van de gemeenteraad niet mogelijk zo iets te organiseren!

Ons fractielid Mirjam van der Pijl heeft zich daar niet bij neergelegd: dan moet de verordening maar dusdanig worden aangepast dat dit in de toekomst wel zal kunnen. Zij heeft een motie opgesteld waarin wordt geregeld dat ook de gemeenteraad voor belangrijke onderwerpen hoorzittingen kan organiseren. Daarna heeft zij politieke steun voor dat voorstel gezocht en gevonden. De bijgevoegde motie is uiteindelijk unaniem in de afgelopen gemeenteraadsvergadering aangenomen. Hierdoor kunnen burgers en specialisten op een goede wijze betrokken worden bij het voorbereidingsproces om tot goede politieke keuzes te komen. Zie hier de motie: Motie-Aanpassen-verordening-raadscommissies-PvdA-sept.-2016