PvdA-fractie zet vragen bij vervanging Sluizen 8 en 9

19 oktober 2018

Het College van B&W heeft bekend gemaakt dat de sluizen 8 en 9 volledig vervangen zullen worden door nieuwe sluizen. Aan te leggen net ten zuiden van de beide huidige sluizen. Het bleek – volgens het College – helaas niet mogelijk te zijn om de paar bedrijven die gebruik maken van deze sluizen te over te halen om hun bedrijfslocatie te verplaatsen.

De PvdA-fractie heeft al langer aangedrongen op deze bedrijfsverhuizingen, zodat vervanging van de oude sluizen door nieuwe grote sluizen helemaal niet meer nodig is. Kleine sluizen voor de recreatievaart zouden dan voldoende zijn.

De argumentatie die het College aanvoert voor hun keuze is naar de mening van de PvdA-fractie onvoldoende. Wij willen meer informatie, en een raadsdebat over deze kwestie. Vandaar dat wij daar door middel van een aantal raadsvragen om hebben gevraagd. Zie hier onze raadsvragen: 2018-10-18 PvdA vragen vervanging Sluizen 8 en 9