28 augustus 2012

Raadsvragen over Xperience World

 

 

 

Helmond, 27 augustus 2012

 

 

Geacht college,

 

Op 4 september worden wij geacht kennis te nemen van het voornemen van het college van B&W om een gronduitgifteovereenkomst te sluiten  t.b.v. Xperience World. Het betreft hier het voormalige Obragasterrein tegenover het Havenplein.

 

De PvdA heeft vooralsnog geen definitieve keuze gemaakt betreffende dit terrein omdat na de brand van het Speelhuis er een nieuwe situatie is ontstaan. Ten behoeve van een permanent theater, in wat voor vorm dan ook, zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden.

 

Nu er sprake is van een  herijking van de centrumplannen ontstaat de kans om de noodzaak van een nieuw theater te implementeren in die plannen.

 

Van oudsher werden pleinen gemaakt o.a. als uitloper van een belangrijk, publiek gebouw, zoals b.v. een kerk, een stadshuis, een postkantoor of een theater.

Een theatergebouw vraagt een prominente plek in de stad. Daarbij zou de ligging aan een plein dienstbaar  kunnen zijn  aan zowel binnen- als buitenevenementen.

 

De PvdA denkt die locatie gevonden te hebben op het PTT/Citysporthal-terrein. Hier kan een theatergebouw met publieke kwaliteit de mogelijke schakel zijn  met het Ameideplein. Daarbij zal de noordkant van de Markt,  en het Ameideplein  een stevige kwaliteitsimpuls krijgen.

Verder is de PvdA van mening dat het nieuw te bouwen theater op het voormalige Obragasterrein een mindere prominente uitstraling  heeft dan op de beschikbare ruimte van het PTT/citysporthal-terrein zeker gezien de relatie tot de het  Ameideplein en de noordkant van de Markt. Immers het rendement van de uitstraling,  is bij de laatste stukken groter.

 

Om een afgewogen besluit te nemen bij het agendapunt Xperience World Project in de raadsvergadering van 4 september a.s. heeft de PvdA de volgende vragen.

 

  1. 1.      Kan het college voor het Xperience-gebouw een architectonische kwaliteit garanderen die tegemoetkomt aan de tegenoverliggende “verkaveling” en aan de bestaande architectuur van het Havenplein?
  2. 2.      Kan het college een uitspraak doen hoe zij  staat tegenover het idee en de mogelijkheid om een permanent theater te positioneren op het PTT/Citysporthal-terrein?

 

Wij overwegen 4 september een motie in te dienen, waarin wij u oproepen de door ons genoemde locaties t.b.v. het nog op te stellen Plan van Eisen voor een definitief theater versneld te onderzoeken en de uitkomsten ervan te betrekken bij de afwegingen.

 

Verder vindt de PvdA dat ons lokaal bestuur een betrouwbaar bestuur moet zijn.

In voorbereiding naar de te nemen gronduitgifteovereenkomst hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met kennis van de raad.

In de commissievergadering RF van 21 augustus j.l. heeft de CDA-fractie uitspraken gedaan over Xperience World Project die dat project -op zijn zachts gezegd- erg tekort doet. “Xperience als Las Vegas aan ons kanaal” neerzetten klopt in de verste verte niet. Gokken is helemaal niet aan de orde bij het Xperience Project. Gamen en gokken zijn zeer verschillende bezigheden. Dat de investeerders over de uitspraken  van de CDA-fractie -op zijn minst- verontwaardigd zijn kunnen wij ons goed voorstellen.

 

De PvdA is van mening dat de opstelling en woordkeuze van de CDA-fractie het vertrouwen in het stadsbestuur en politiek zeker niet ten goede komen. Daarom vraagt de PvdA aan het college een uitspraak te doen over de uitlatingen en woordkeuze van de CDA-fractie.

 

Graag horen wij uw reactie bijtijds voor de raadsvergadering van 4 september a.s.

 

Met vriendelijke groet namens de PvdA-fractie,

 

 

 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter                    Mirjam van der Pijl, fractiesecretaris

 

 

.