28 januari 2014

Reces

Inmiddels is het alweer 21 juli en is het reces (de politieke vakantie) begonnen. Een mooi moment om eens terug te kijken naar mijn eerste maanden als burgercommissielid in de Helmondse gemeenteraad.

Sinds ik op 15 juni werd beëdigd als lid van de Commissie Middelen, Ondersteuning en Economie ben ik bij 3 vergaderingen aanwezig geweest. Ik vond het van vertrouwen getuigen dat ik vorige week  namens de PvdA het woord mocht voeren in de gecombineerde commissievergadering over de indicatoren van de programmabegroting. Ondanks dat mijn politieke carrière dus pas 2 maanden is gestart ging het prima, al zeg ik het zelf.

Naast de onderwerpen in mijn ‘eigen’ commissie MO&E kwamen er de laatste maanden ook enkele andere interessante onderwerpen aan de orde. Vooral de lening voor Helmond Sport (waarin de PvdA het Collegevoorstel steunde) en het wijkgericht werken (waarin de PvdA opteert voor meer openheid) waren boeiende onderwerpen. Het is fijn om te merken dat mijn bijdrage in de discussie in de fractie wordt gewaardeerd en dat ik een meerwaarde kan bieden aan de fractie.

Na de zomervakantie zal het Helmondse politieke besluitvormingsproces pas echt goed op gang komen, als de begroting voor het jaar 2011 in de gemeenteraad zal worden behandeld. In de begroting worden de plannen van het nieuwe College van B&W duidelijk. Pas dan kan echt worden geconstateerd of er een grote wijziging in het Collegebeleid is opgetreden door het toetreden van SDOH/HB/D66 tot het College in plaats van de PvdA. Wat de begrotingsbehandeling nog interessanter maakt is de bezuigingsopgave waar ook de gemeente Helmond voor staat. Hopelijk zal er niet té eenzijdig worden bezuinigd op de sociale sector. De PvdA zal als oppositieleider in de Helmondse gemeenteraad de situatie kritisch doch constructief volgen. Kortom, nu de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart een beetje warmgelopen is, worden er in september echt belangrijke besluiten genomen die de komende jaren een grote invloed op Helmond kunnen hebben. Het wordt dus spannend!

Na de zomer ben ik van plan om wat vaker op de website te bloggen over mijn werkzaamheden als burgercommissielid. Het was overigens een druk en enerverend politiek jaar, waarin naast de gemeenteraadsverkiezingen ook de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden. Ik vind het momenteel dus wel fijn om mijn politieke activiteiten voor een paar maanden op een lager pitje te zetten. Zelf heb ik overigens geen grootste vakantieplannen. Wel ga ik in augustus een aantal dagen naar Londen, eens kijken of ik de weg nog een beetje kan vinden. Voor inbrekers: mijn ouders en broertje blijven gewoon thuis. Voor nu allemaal een prettige vakantie!

Stijn Smeulders

www.stijnsmeulders.nl