Door Mohammed Chahim op 2 juli 2017

Rekenkamercommissie kan onderzoek naar zorgoverschot niet uitvoeren.

Het ontbreekt simpel aan de juiste gegevens (indicatie versus realisatie op cliëntniveau). Belangrijk, want: geen data, geen toets, geen stuurinformatie. En, ook belangrijk, geen rekenschap! Laat controle op de uitvoering nou net een belangrijke democratische taak zijn van de raad. Nu is dat helaas niet mogelijk.

Waarom lukt het niet om in Helmond een onderzoek te doen naar het zorgoverschot van 2015? Volgende de onderzoekers van Andersson Elffers Felix zijn de argumenten die de gemeente noemt als verklaring van de achterstand ‘zwak’. Ook andere gemeenten, zowel groter dan Helmond (bijvoorbeeld Rotterdam) als kleiner dan Helmond (bijvoorbeeld Teylingen) kon een soortgelijk onderzoek wel uitgevoerd worden. En ook deze gemeenten hadden te maken met de vertragingen vanuit het Rijk, het opzetten van een elektronisch berichten verkeer en het organiseren van zorg in de regio. Dit is de betreffende wethouders aan te rekenen.

Niet eerder zijn wij door het college meegenomen in de vertragingen die zijn ontstaan binnen de zorgadministratie in Helmond. De PvdA is ook verbaasd dat pas in oktober 2016(!) het elektronische berichten verkeer op orde. De raad hierover actief informeren.

Daarnaast zijn wij ook geschrokken toen we lazen dat de Helmondse zorgaanbieders stellen dat de relatie tussen hen en de gemeente de afgelopen twee jaar is verslechterd. Er is (was) zelfs sprake van wantrouwen.

Dit alles, en de zeer manier waarop het college reageert heeft tijdens de behandeling in de commissie, heeft ons ertoe besluiten twee moties van afkeuring in te dienen: Motie-van-afkeuring-wethouder-de-LeeuwMotie-van-afkeuring-wethouder-van-der-Zanden

Onze volledige inbreng leest u hier:Onderzoek-overschotten-zorggeld  Het debat kunt u hier terugzien. (https://helmond.notubiz.nl/vergadering/362170/Gemeenteraad%2027-06-2017).

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Kandidaatstellingscommissie over Mohammed “Mohammed leidt meerdere wetenschappelijke onderzoeken bij TNO. Hij heeft een mooie staat van dienst bij de PvdA Helmond en de gemeenteraad van Helmond. Zijn kwaliteiten staan wat de adviescommissie betreft niet ter discussie. Mohammed is kandidaat voor de vierde periode, en heeft de ambitie lijsttrekker te worden. Hij is daarvoor de enige beschikbare kandidaat en

Meer over Mohammed Chahim