16 april 2012

Sluiting Stichting Vluchteling als Naaste verontrust PvdA

 

 

Helmond, 16 april 2012

 

Geacht College,

 

N.a.v. berichtgeving rondom de aangekondigde sluiting van kantoor en woningen waarvan Stichting Vluchteling als Naaste gebruik maakt, heeft de PvdA de volgende vragen:

 

 

  1. Bent u het met ons eens dat de Stichting VAN nuttig werk levert en het bestaan van de stichting een noodzakelijk kwaad is?
  2. Klopt de berichtgeving rondom het wegvallen van het kantoor en woningen van de stichting? Is er hiervoor een formele huuropzegging aangezegd of betreft, betrof het  louter een voornemen tot ontruiming?
  3. Bent u het met ons eens dat anno 2012 er nog steeds behoefte is aan het soort werk dat de stichting levert zoals u geschreven heeft in het raadsvoorstel 30 d.d. 5 april 2011?
  4. Bent u het met ons eens dat met het wegvallen van het kantoor en de woningen van Stichting VAN een grote groep asielzoekers die ofwel middels een procedure nog een recht op verblijf in Nederland kunnen krijgen of voorbereid worden op terug keer op straat dreigen te belanden?
  5. Klopt het dat ook de politie en het Veiligheidshuis dankbaar gebruik maakt(e) van de diensten van de Stichting VAN?
  6. Bent u het met ons eens dat de grote groep vrijwilligers van de stichting jarenlang goed werk hebben geleverd en uw waardering verdienen en blijven verdienen?
  7. Bent u op de hoogte dat de Stichting VAN bezig is zich (gedeeltelijk) te verzelfstandigen door het verkrijgen van financiële ondersteuning van derden?
  8. Bent u aldus nog bereid om met de Stichting aan tafel te gaan zitten om verdere verzelfstandiging mogelijk te maken en hiervoor een overgangsperiode af te spreken? Oftewel is de datum van 1 mei a.s. hard?

 

Wij maken ons enorm zorgen over deze ontwikkelingen en zijn bang dat door de bezuinigingen de Stichting geslachtofferd zal worden. Verder vrezen wij voor de negatieve humanitaire effecten van deze bezuinigen. Mensen die gevlucht zijn uit hun land en na (jarenlange) procederen op geen hulp kunnen rekenen binnen het huidige systeem vallen tussen het wal en schip. Zeker zij die door procedures nog kans maken op een definitieve verblijfsvergunning of zich klaarmaken op vertrek. Gezien de ontstane onrust in de stad en het beroep om dit voornemen c.q. besluit terug te draaien, verwachten wij van u een spoedig antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de PvdA-fractie,

 

Jos Boetzkes, fractievoorz.                Mohammed Chahim, lid commissie S.