18 april 2012

Stadsvisie Helmond-2030


Momenteel worden we beïnvloed door dagkoersen in deze schuldencrisisperiode. Uiteraard moet er visie zijn. Je moet kunnen dromen, maar wel met realiteitswaarde. Daarom hadden we liever een visie gehanteerd tot maximaal 2020. Het realiseren van visie was dan beter te faseren in bijvoorbeeld concrete vijfjarenplannen.

Slogan blijft: Helmond scoort met: ”Kwaliteit gaat voor kwantiteit”!

 

Vergezicht

Helmond is in 2030 een wereldstad waarin iedereen, met welke achtergrond/geaardheid dan ook, hier prettig kan wonen. Daarbij gaat het om de Helmonders, de mensen dus! De rest, zoals stenen en wegen, is allemaal dienstbaar daar aan.

Helmond heeft in 2030 bijna 100.000 inwoners en is niet meer de armste gemeente van Brabant. Iedereen zal, van alle opleidingsniveaus,  aan het werk zijn omdat er nieuwe bedrijven naar Helmond zijn gekomen.  Goede huisvesting, geschikte opleidingen, voldoende recreatie/cultuur en goede logistiek waren en zijn de voorwaarden daarvoor.

 

Wonen:

Een kracht van Helmond is nog steeds een stedelijke omgeving met af en toe een dorps karakter. Met voorzieningen van een stad en de rust van het dorp zorgt dat voor gemeenschapszin. De woningbehoefte is gewijzigd, door vergrijzing, krimp sociale sector, en toename van arbeidersmigranten zoals Moelanders(Midden en Oost-Europeanen), waar zowel vaklui als mensen met hogere opleidingen zich gevestigd hebben. De aandacht voor kwaliteit van de bestaande wijken krijgt voorrang op uitbreidingsplannen van nieuwe wijken. Voorkomen is dat er naast etnische segregatie ook vooral economische segregatie plaats vindt. Integratie blijft een belangrijk thema waar continu aan gewerkt wordt. Om nieuwe achterstandswijken te voorkomen  blijft de aandacht gevestigd op gedifferentieerde wijken met diversiteit aan opgeleiden, inkomens en balans tussen koop- en huurwoningen. Hierbij ligt een verantwoordelijke taak, naast corporaties en gemeente, zeker ook bij bewoners. Het sociaal engagement van de corporaties is weer sterk toegenomen met minder “vastgoedondernemersgedrag” en terug naar hun kernopdracht; Sociale Volkshuisvesting. Alle wijkvoorzieningen in Binnenstad en West zijn structureel verbeterd.

Er is een krachtige cohesie in de wijken die het gevoel van veiligheid  versterkt. Men blijft werken aan mentaliteitsveranderingen die voldoende  bewonersparticipatie tot stand brengt. Daarnaast is er een andere participatievorm ontwikkeld  i.v.m. vergrijzing, individualisering en een tekort aan kritische, betrokken, bewoners/vrijwilligers. Steeds meer zullen bewoners willen meepraten over gespecialiseerde onderwerpen, zoals hoogspanningsmasten, onderwijshuisvesting, rondwegen, enz. Burgers zijn beroepsmatig soms beter op de hoogte van onderwerpen dan  ambtenaren.

 

Werk en Opleidingen:

De achterstand in opleiding van de beroepsbevolking van Helmond -50% had geen startkwalificatie- is verdwenen. Onderwijsinstellingen zijn daar op aangesproken. Om meer bedrijvigheid hier heen te halen waren er geen grootschalige instituten nodig zoals het huidige ROC maar meer kleinschalige vooral technische opleidingen. Daarnaast hebben we ons gericht op onze drie specialistische HBO-opleidingen, PABO, Groene Campus (Food) en Automotive. Een nieuwe onderscheidende HBO-opleiding is in het thema duurzaamheid gevonden. Onze grootste werkgever het Elkerlykziekenhuis heeft een Zorgcampus in ontwikkeling.

 

Recreatie/sport/cultuur:

Helmond bevindt zich nog steeds in een kwalitatieve recreatieve groene omgeving en dat blijft zo.  In 2018 is Helmond Sport voor de tweede keer Nederlands kampioen geworden op het aangepaste sportpark De Braak. Op het gebied van Sport, cultuur en recreatie zijn keuzes gemaakt voor specialismen wat prioriteit had boven verdere ontwikkeling in de breedte. Om breedtesport en cultuur te handhaven zijn verenigingen meer samen gaan werken of zelfs samengegaan/gefuseerd.

In het centrum is meer aandacht gekomen voor kleinschaligheid, boetiekjes, horeca, gezelligheid en minder voor grote landelijke warenhuizen. Helmond had rond de eeuwwisseling veel van haar culturele waarden verloren. In Helmond is er de afgelopen decennia alles aan gedaan om monumentale panden te behouden en in te passen (zoals Deventer).

 

Logistiek/verkeer:

“Een (alternatieve)Ruit” is met respect voor natuur en met zo weinig mogelijk overlast voltooid. In 2030 zijn we nationaal voor de zoveelste keer tot Fietsstad benoemd. De fietsroutes in en om onze stad liggen er weer “flitsend” bij en de achterstand is ingehaald. Er zijn nieuwe systemen van openbaarvervoer gekomen zodat bijvoorbeeld ook bewoners van de Eeuwsels met het openbaarvervoer naar het Werkplein kunnen reizen. De Vlisco is verhuisd naar elders en we hebben de mogelijkheid benut een goede “loop” te creëren van centrum naar de Suytkade/Culturele Hotspot. De Traverse bestaat enkel uit een gedenkplaat en is vervangen door een goede omleiding rond de stad voor met name het midden- en zwaar vrachtverkeer. In de stad is er enkel toegang voor licht-toeleverend-vrachtverkeer van maximaal tien ton. Helmond is bijna vrij van fijnstof en  aangesloten op de nachttrein.

 

Regionale stad:

In relatie tot Brainport en SRE hebben we een concurrerende vuist gemaakt naar Seaport(R’dam) en Airport(A’dam) met het stedelijk gebied groeiend onder de vlag van Eindhoven. Een nationaal sterke positie waar Den-Haag niet omheen kan. Op het gebied van bijvoorbeeld efficiënte bedrijfsvoering en tegengaan van onderlinge concurrentie op het gebied van cultuur, sport en recreatie zijn we een verdere samenwerking met de Peelgemeenten aangegaan

 

Tenslotte:

Helmonders blijven ten alle tijden Helmonders. Het fijnste van shoppen in Eindhoven is dat we terug naar huis kunnen, naar Helmond!

 

Jos Boetzkes(fr.vz.)