11 maart 2014

Standpunt coffeeshopbeleid Helmond

De PvdA fractie heeft in de commissie ABA al aangegeven dat we meerdere malen de criteria ter discussie hebben gesteld. Onze fractie is van mening dat om te komen tot twee coffeeshops de criteria zeker moeten worden aangepast. Echter, wij willen dit zorgvuldig doen en ons niet laten pressen door tijdsdruk, zeker niet als deze door derden wordt veroorzaakt. Iedere wijziging heeft zijn effecten en de analyse missen we. Bijvoorbeeld: Wat betekend het als we coffeeshop volledig uit de wijken weren (mogen wijkwinkelcentra dan wel of niet).

Hier geldt zorgvuldigheid! Er zijn tot nu al teveel problemen opgedoemd! Zo vlak voor de verkiezingen vinden wij bovendien dat het een slecht signaal naar de kiezers is om nu te veranderen. Zoals ik het al verwoordde in de commissie: Dat is gelegenheidsbeleid, ad hoc, onder de verkeerde argumentatie en dat is een vorm van slecht en onbetrouwbaar(!) bestuur.

Zeker tot eind 2014 kan door het besluit van de Burgemeester, het bevoegde gezag in dezen, de coffeeshop in de Wolfstraat blijven. We hebben in de cie aangegeven dat we een verlenging in de Wolfstraat voorstaan. Het mag niet zo zijn dat er een periode zonder coffeeshop  in Helmond komt.

We spraken zelfs over 5 jaar als dat nodig is maar we willen dit natuurlijk dat dit zo snel mogelijkopgelost isen vinden dat dit veel sneller geregeld moet kunnen worden.

Want wij zijn ervan overtuigd dat er het mogelijk is, met al dan niet aangepaste criteria, een goede plek te vinden in de stad.

Maar dan moet er meer gebeuren dan afwachten,achterover leunen en hopen dat het zich vanzelf oplost. Proactief werken kan missers als La Venezia voorkomen.

We moeten voorkomen dat Helmond straks géén coffeeshop meer heeft. Dat is zeker niet in het belang van de stad gezien de te verwachte straathandel die dan in alle hevigheid zal optreden.

Om deze reden kunnen we instemmen met besluit 2 van het voorliggende voorstel; bevestigen wat de burgemeester heeft bepaald het gedogen van de coffeeshop in de Wolfstraat tot een jaar na haar besluit tot weigering van een exploitatievergunning in La Venezia.

Besluit nummer 1 is volstrekt overbodig. Bestaand beleid hoeft niet herbevestigd, bestaand beleid staat totdat er een besluit valt het te veranderen.

Met besluit nummer 3 kunnen we niet instemmen. Allereerst om de redenen die ik hier al eerder noemde: nu is niet het goede moment om aanpassingen te doen en de consequenties zijn onvoldoende in beeld. Daarnaast is dit een heel erg slecht signaal naar de omwonenden van La Venezia. Hun vrees dat de coffeeshop alsnog op de plek van het Petit Restaurant komt wordt daarmee alleen maar gevoed.

De PvdA-fractie wil zeker wel praten over aanpassing van de criteria. Maar zoals al gezegd niet op dit moment. Kom na de verkiezingen bij de vernieuwde raad met een nieuw en onderbouwd voorstel, waarbij de consequenties duidelijk in beeld zijn.  Bekijk daarin nog eens goed de mogelijkheden bij de bedrijventerreinen, maak heldere omschrijvingen van woonwijken en de doorsnijdingen ervan, denk goed na over de consequenties van een voorstel dat de openingstijden relateert aan de lesuren van scholen in de buurt en maak een kaartje waarop de locaties waar een coffeeshop is uitgesloten duidelijk zijn aangegeven.

La Venetia is in onze ogen een locatie waarop nooit een vergunning kan worden afgegeven. Te dicht bij de Hilt, te dicht bij gebouwen waarin kwetsbare mensen verblijven (in dit geval aan drugs gerelateerde kwetsbaarheid), en te zeer ín een woonwijk.

Iets dat ons nog van het hart moet is onze verontwaardiging over de trage beantwoording van de vragen die omwonenden hebben gesteld. Onlangs kregen zij een brief waarin wordt gezegd dat die antwoorden pas in de eerste week van april zullen volgen. Dit vinden wij naar deze omwonenden zeer ongepast, bijna een minachting! Het strookt in onze ogen ook niet met de beloftes die de burgemeester deed bij de hoorzitting op 8 december. Haar open houding naar de bewoners leek zo veel belovend maar met het uitblijven van een tijdige, dus vóór de behandeling in commissie of dan toch tenminste de raad, van hun vragen zijn die beloftes als een ballon leeggelopen. De “haastbrief” van gisteren aan omwonenden doet daar zeer weinig aan af!

We spreken de voorzitter van de raad nu aan als portefeuillehouder: maak de raad meer dan nu deelgenoot van de besluitvorming. U roept “het is mijn beleid en mijn beslissing” maar u maakt de raad steeds verantwoordelijk. Laat dan ook de raad beslissen!

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

Mirjam van de Pijl