11 maart 2014

Stijn Smeulders

Mijn naam is Stijn Smeulders, ik ben 28 jaar en woon op Suytkade. Ik ben afkomstig uit Mierlo-Hout, waar ik tot 3 jaar geleden heb gewoond.

In de Helmondse gemeenteraad ben ik burgercommissielid, wat inhoud dat ik meedenk met de fractie en zitting heb in de raadscommissie Middelen, Ondersteuning en Economie. Sinds 2011 ben ik vooral actief als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Binnen de PvdA-fractie ben ik woordvoerder over wegen, openbaar vervoer en financiën. Ook ben ik vice-voorzitter van de Provinciale PvdA-fractie. In het dagelijks leven ben ik als beleidsmedewerker werkzaam bij de PvdA Tweede Kamerfractie in Den Haag op de beleidsterreinen infrastructuur, mobiliteit, luchtvaart, scheepvaart, veehouderij en dierenwelzijn.

De reden dat ik lid ben van de PvdA is dat de PvdA sociaal en progressief is. De PvdA is er voor de mensen die het nodig hebben en vindt dat er altijd vooruitgang mogelijk is. Dit laatste is voor mij ook een grote drijfveer, we wonen een in prachtig land en Helmond is een hele fijne stad om te leven, maar het kan altijd beter.

Lees meer over Stijn