6 juni 2012

’t Speelhuis/ tijdelijk theater – Bijdrage Raad 29 mei


 

In de gecombineerde commissievergadering van S, RF, ABA en M&E heeft de PvdA u een aantal vragen voorgelegd die ik niet meer ga herhalen.

Wel heb ik daar een aantal keren gevraagd naar een definitieve financiële onderbouwing en vergelijking van beide opties….de kerk of de doos. En dat mag ik vragen bij een zo grote investering van miljoenen lijkt me.

Maar helaas  ook nu weer ontbreekt een goede onderbouwing.

Wat we wel mogen aantreffen zijn weer onzekerheden en risico’s. Ik noem: “Uit nadere gesprekken met de architect is gebleken dat het naar verwachting mogelijk is de foyer in de kerk onder te brengen”. Ik herhaal “naar verwachting”………onzeker dus. Verder heeft u overeenstemming over de huurconstructie om niet……..maar wat betekent dat? Geen huur betalen prima, maar met welke consequenties? Wat betekent dit voor de restauratiekosten, een plan wat nog gemaakt moet worden waarvan het exacte bedrag nog niet bekend is. Wat betekent dat voor een latere exploitatie na de tijdelijkheid van het theater in de kerk.  En nee debatteren over detailbedragen vindt u niet verstandig. Maar u vraagt wel ons vertrouwen. Vertrouwen gebaseerd waarop? Over een bedrag van om en nabij de 5 miljoen. Wat is “om en nabij”? Onze mening is dat u wel heel erg stuurt op het kerkgebouw.

U zult begrijpen dat wij op grond van het ontbreken van de benodigde en relevante financiële onderbouwing met genoemde onzekerheden en risico’s de PvdA geen verantwoordelijkheid kan nemen voor dit besluit. Wij gaan dus niet akkoord met beide besluiten!! U zult met een beter voorstel moeten komen.

 

We waren dus erg negatief over dit voorstel. De PvdA stelde daarom voor om het woord “in principe” toe te voegen aan het akkoord gaan met de OLV kerk. Vervolgens zou het college door kunnen gaan met de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij en het bisdom (5 jaar huur max. om niet). Dit werd door het college overgenomen met de toezegging dat binnen een aanzienlijke tijd zij het dekkingsvoorstel voor zullen leggen aan de raad. Het besluit is hiermee nog omkeerbaar. Voor de PvdA zijn hiermee twee belangrijke punten binnengehaald, namelijk: Een tijdelijk theater is nu definitief tijdelijk (5 jaar)en de exploitatie van de kerk na de tijdelijkheid is van de baan.

 

Jos Boetzkes,

fractievoorzitter PvdA Helmond

 

.