2 maart 2016

Uitbreiding spreekrecht in (commissie-)vergaderingen van de gemeenteraad

Op 1 maart heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een raadsbesluit waardoor de inspreekmogelijkheden voor burgers zijn verruimd: het is vanaf nu voor burgers mogelijk om zowel in Commissievergaderingen als in de Gemeenteraadsvergaderingen in te spreken over onderwerpen die in die vergadering zijn geagendeerd. Dat was tot nu toe niet in beide vergaderingen mogelijk. Deze uitbreiding van de spreekrechten is door de PvdA-fractie geïnitieerd. Wij verwachten hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de mogelijkheden voor burgers om hun meningen aan de gemeentelijke politiek duidelijk te maken.