20 juni 2012

Uitreiking zilveren speld en jubilarissenspelden

 

Voorafgaand aan de ledenbijeenkomst van afgelopen donderdag heeft de PvdA afdeling Helmond zijn jubilarissen gehuldigd.

Twee van de drie jubilarissen die i.v.m. hun 25-jarig lidmaatschap werden gehuldigd waren op deze avond aanwezig. Het betrof  dhr. Gruyters  en dhr. Lutkemeijer. Zij kregen hun jubilarissenspeld uitgereikt door ons PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken.

                        

Ook het raadslid  Abdel Tijani werd, volledig verrast, in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden in het zonnetje gezet. Hij kreeg de zilveren speld van de PvdA Helmond i.v.m. zijn inzet als raadslid gedurende drie termijnen.

 

Hieronder de tekst van de toespraak:

 Abdel is al vrij vroeg naar Nederland gekomen. Hij heeft enige tijd politicologie gestudeerd en heeft -tot voor enkele jaren- geleden altijd in Helmond voor de klas gestaan als OALT leerkracht. Een afkorting die stond voor Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Kern hiervan was dat kinderen voor, tijdens of na de reguliere les ondersteunend taalonderwijs kregen van een docent die hun moedertaal sprak. Veel Marokkaanse kinderen heeft hij via dit werk door hun eerste moeilijke schooljaren heen geholpen.

 Als nieuwkomer in Helmond was Abdel niet iemand die zich alleen maar binnen zijn eigen Marokkaanse kring bewoog. Hij trouwde met een Nederlandse, zijn Sjan, kreeg kinderen die in de Nederlandse samenleving opgroeiden en leerde op die manier als geen ander de multiculturele samenleving van binnen en van buiten kennen.

Van deze kennis heeft niet alleen hijzelf, maar hebben ook wij binnen de PvdA altijd dankbaar gebruik mogen maken. In al die jaren die hij in de raad zit heeft de partij  altijd op zijn kennis en inzicht op dit terrein gekoerst en is hij het geweest die dit weerbarstige onderwerp altijd hoog op de politieke agenda heeft gehouden. Met als kunststukje zijn initiatief raadsvoorstel waarmee het integratiebeleid in Helmond nieuw leven werd ingeblazen.

 

Niet alleen in de raadzaal maar ook daarbuiten heeft hij onze partij grote diensten bewezen en dat niet alleen als stemmentrekker. Abdel heeft altijd precies aangevoeld waar het in de politiek om gaat. Praten met de mensen op straat. Weten wat er speelt in buurten en wijken. Weten waar mensen tegenaan lopen en mee zitten. Ik loop wel eens met hem door de stad en dat schiet niet erg op. Om de 50 m wordt stilgestaan om met iemand te kletsen of om een voorbijgaande fietser of automobilist uitgebreid te groeten of terug te groeten. Daarbij kan als bijzonderheid worden opgemerkt dat het dan altijd om zowel buitenlandse en misschien nog wel meer Nederlandse bekenden gaat.

 Abdel is echter niet alleen een prater, iemand die communiceert en verbindt, maar ook een doener.  Mensen met zijn wekelijks spreekuur in Helmond West concreet de helpende hand bieden om maar eens een dwarsstraat te noemen. En niet alleen daar staat hij voor iedereen klaar. Een uurtje op bezoek bij hem thuis wordt minstens 5 keer onderbroken door mensen die hem aan de telefoon om raad vragen. Niet veel van ons doen hem dit na.

 

Op dit soort dingen lettend kan gezegd worden dat Abdel zijn taak als raadslid, als vertegenwoordiger van onze partij naar de Helmondse bevolking meer dan voortreffelijk gestalte geeft. Een sociaal democraat in hart en nieren. Iemand waar wij trots op kunnen zijn. Iemand ook waarvan ik hoop dat hij nog lang onze gelederen zal blijven versterken. Eerder dit jaar heeft hij in de wandelgangen laten weten dat hij mede door het congresbesluit van maximaal drie periodes raadslid niet meer terug wil keren in de raad. We hopen vanaf dat moment  op een andere manier van zijn inzet gebruik te kunnen maken.

Abdel spreken wij onze waardering uit door het uitreiken van de Zilveren Speld.

 

Jos Boetzkes en Thom van den Brule

 

.