28 januari 2014

Vakantie voor de deur

Inmiddels is het juni. Nog niet op het moment dat ik dit schrijf maar wel als u dit aan het lezen bent. Bijna iedereen is zich aan het prepareren voor de vakantie. School en werk bevinden zich in een afrondende fase. Ook de politici kijken uit naar een aantal weken geen stukken lezen en vergaderingen houden. Maar juist die afrondende fase is een drukke tijd. Op school met repetities en examens maken, op het werk met klussen klaren die geen vakantieweken kunnen overbruggen en in de politiek worden de rekening van het afgelopen jaar en de voorjaarsnota vastgesteld.

De voorjaarsnota is een voorbeschouwing op de begrotingen van het komende jaar en een doorkijk naar de begrotingen van de jaren erop volgend. De lijnen voor de begroting worden uitgezet, de piketpalen zogezegd geslagen. De begroting voor 2012 zal worden opgesteld volgens de in de voorjaarsnota 2011 besloten voorstellen. Helaas is er opnieuw veel onzekerheid met betrekking tot de financiële middelen die het Rijk zal verstrekken voor de taken die de gemeenten erbij gaan krijgen (jeugdzorg, AWBZ en verantwoordelijkheid voor de zogenaamde “onderkant van de arbeidsmarkt”).  Het college stelt daarom voor de ingezette bezuinigingen voort te zetten. Dat er inmiddels meer geld vanuit het rijk naar Helmond wordt overgemaakt dan afgelopen november bij de vaststelling van de begroting 2011 werd verwacht is volgens hen geen reden tot bijstelling, juist vanwege de onzekere financiële gevolgen van eerder genoemde zaken. Helmond doet dus braaf aan bezuinigen. Te braaf? De tijd zal het leren. We kunnen er alleen op hopen dat we uiteindelijk niet te veel hebben wegbezuinigd. Wij zullen vanuit de PvdA fractie niet alleen de gevolgen van de bezuinigingen maar ook de noodzaak ervan scherp onder de loep nemen.

En dan begin juli nog een raadsvergadering en daarna een paar weken vakantie! Genieten van vrije tijd en rust. Nieuwe energie op gaan doen in de natuur, in andere landen, in andere steden en streken en in de achtertuin. Van de vrijheid genieten! Ik gun het iedereen van harte. Het meest nog gun ik het onze burgemeester en zijn gezin om echt vrij te kunnen zijn in waar hij gaat en staat. Maar vooral vrij te zijn van de dreiging en de angst. Vanaf nu, voor altijd!

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl