Verandering begint hier! Maar nog niet aan de formatietafel in Helmond…

Door Nathalie Peijs op 24 april 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen met een glorieuze overwinning voor GroenLinks in onze stad, ontvingen we op 28 maart bericht vanuit de beoogde nieuwe coalitie: wij (GroenLinks, VVD, SP, D66 en Lokaal Sterk) starten de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie. En we hebben Frits Lintmeijer gevraagd ons daarbij te ondersteunen.

Op 12 april bericht het Eindhovens Dagblad, dat Lintmeijer aangeeft te hopen dat er in de derde week van mei een nieuw college kan worden gepresenteerd. En Paul Smeulders stelt in datzelfde artikel „We zeggen niets totdat er een akkoord is.”

En we moeten de nieuwe beoogde coalitie nageven dat dat goed lukt, dat niets zeggen. Sinds 28 maart heerst er radiostilte. De beoogde oppositiepartijen hebben allemaal een verzoek ontvangen van de formateur om een “wensenlijstje” in te dienen voor het nieuwe coalitieakkoord, maar verder geen enkel voortgangsbericht, laat staan een inhoudelijk debat in de gemeenteraad. Dat vinden wij een gemiste kans.

Maar wat ons veel meer stoort is de totale radiostilte naar de stad. Helmond had dit jaar de treurige eer het laagste opkomstpercentage van heel Nederland te hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de legitimatie voor deze nieuwe beoogde coalitie sowieso niet vanzelfsprekend is. De meerderheid van de stad liet haar stem namelijk niet horen. Wat wij onszelf overigens ook aantrekken.

Als we mensen spraken die niet gingen stemmen, hoorden we vaak als redenen “Het is toch allemaal één pot nat in de politiek” en “de politiek luistert toch niet naar ons”. Er ligt voor ons allemaal een opgave om deze mensen te laten zien, dat dat niet zo is. Dat wij er zijn vóór hen! En dat begint wat ons betreft al bij de vorming van een nieuw college en de opstelling van een nieuw coalitieakkoord.

Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam, waar volgende week open inspraakavonden plaatsvinden. Of naar gemeenten als Wageningen, waar de coalitieonderhandelingen in de openbaarheid plaatsvinden. En durf nog een stap verder te gaan! Op dit moment bruist het Armoedeplatform van ideeën voor het voorkomen en bestrijden van armoede, vanuit het Stadslab worden initiatieven gestart om mantelzorgers te ondersteunen en ontlasten, de woningcorporaties stelden een manifest ‘Toekomstvast wonen’ op. En zo zijn er veel meer betrokken en actieve Helmonders die werken aan concrete oplossingen. Waarom deze geen plek geven in het coalitieakkoord? Wij willen in een stad wonen, waar inwoners mee deze stad vormgeven en waar initiatieven best eens mogen mislukken. Wij willen in een stad wonen, waar betrokkenheid bij en energie voor de stad gewaardeerd worden en waar de gemeente midden in de samenleving staat. Dat is wat ons betreft pas een echte duurzame stad!

Als wij willen dat over 4 jaar meer mensen naar de stembussen gaan en als wij willen dat mensen ons als lokale politiek serieus nemen, moeten wij allereerst hen serieus nemen. En niet alleen de maanden voor de verkiezingen, maar juist nu. Gooi de deuren open, maak samen met de stad een door de stad gedragen coalitieakkoord! Wij roepen de formerende partijen onder leiding van Frits Lintmeijer dan ook op om de deuren open te gooien en actief en in de volle openbaarheid het gesprek te zoeken met de stad over de inhoud van het coalitieakkoord.

Mohammed Chahim en Nathalie Peijs

Fractievoorzitter en raadslid PvdA Helmond

 

Nathalie Peijs

Nathalie Peijs

Kandidaatstellingscommissie over Nathalie: “Nathalie is als oud-ambtenaar binnen het sociaal domein in Helmond geen onbekende persoon. Ruim negen maanden geleden is zij vertrokken als ambtenaar bij de gemeente en is nu als zelfstandig adviseur actief. Nathalie is vele jaren actief geweest binnen de PvdA. Nathalie is uitermate deskundig op het sociale domein maar kan ook goed functioneren binnen

Meer over Nathalie Peijs