28 januari 2014

Verblijfsrecreatie

In de vergadering van de commissie MO&E op 26 augustus en in raadsvergadering van dinsdag 7 september stond de Nota verblijfsrecreatie op de agenda. Als fractie ondersteunen we de positieve opstelling van de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe verblijfsrecreatieve faciliteiten in Helmond.

Belangrijke redenen voor onze positieve opstelling zijn dat extra faciliteiten een positieve invloed kunnen hebben op de lokale economie evenals op het imago van Helmond. Ondanks dat we positief tegen de ontwikkelingen van verlijfsrecreatie staan zijn we ook kritisch.

De gemeente mag van ons – in tegenstelling tot wat geopperd wordt in de Nota –  juist wel kwaliteitseisen stellen aan de ontwikkeling van faciliteiten voor verblijfsrecreatie. Dit om aansluiting te vinden bij de markt die – zoals te lezen valt in de nota – vooral ruimte geeft aan luxe voorzieningen. Bij het inbrengen van dit punt in de commissie heeft de wethouder geantwoord dat zij (red: Wethouder Yvonne van Mierlo) geen zin heeft om bestemmingsplannen dicht te timmeren zodat er weinig ruimte overblijft voor ondernemers en dit dus toekomstige kansen kan wegnemen. We kunnen tot een zekere hoogte meegaan met de argumentatie van de wethouder. Echter tegelijkertijd (en dat is dan de andere kant van de medaille) zijn wij van mening dat indien er te veel ruimte is in het bestemmingsplan ondernemers hier ook gretig gebruik van kunnen maken. Op het moment dat de gemeente niet op past kan dit leiden tot voorzieningen in de stad die je liever niet wil hebben gelet op de kwaliteit.

Ook zijn we van mening dat de gemeente te alle tijden moet blijven waken voor overcapaciteit en dus niet zonder beperking nieuwe ontwikkelingen moet goedkeuren. Aan te weinig gebruikte en daardoor onrendabele voorzieningen heeft namelijk niemand iets. Zeker over de ontwikkelingen van hotelvoorzieningen zijn we kritisch. We vinden dat eerst de uitbreiding van Hotel West-Ende afgemaakt moet worden. Hierna liggen er nog plannen voor een hotel op Suytkade, pas na het realiseren van deze projecten moet men weer gaan kijken naar eventueel een extra hotel in het centrum. Over een Hotel op Berkendonk zijn we helder: dat is nu niet aan de orde, maar ook niet gewenst.

Verder vinden we het als fractie van belang om een onderscheid te blijven maken tussen zakelijke en recreatieve vormen van verblijfsrecreatie en bij beoordeling van toekomstige ontwikkelingen dit onderscheid ook nadrukkelijk terug te laten komen in toekomstige haalbaarheidsonderzoeken. In de raadsvergadering heeft wethouder de Leeuw (wethouder  van Mierlo was afwezig) toegezegd dat een gedeelte van de plas op Berkendonk gratis toegankelijke blijft. Voor ons is dit een heugelijke belofte, aangezien de gratis toegangkelijke van Berkendonk een van onze verkiezingsthema’s was. Wij kunnen ontwikkelingen op Berkendonk ook alleen goedkeuren als de gratis zwemvoorzieningen voor de Helmonders gehandhaafd blijven! De concrete plannen voor een bungalowpark evenals een mogelijk attractiepark op Berkendonk zal onze fractie op het moment dat het concreet wordt kritisch beoordelen op de geschetste criteria. Vooralsnog is ons standpunt m.b.t. Berkendonk: kleinschalige ontwikkelingen met veel groen en rust.

Mohammed Chahim en Stijn Smeulders.