Verkiezingsprogramma GR 2018 vastgesteld

22 december 2017

De Algemene Leden Vergadering van 13 december heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 behandeld. Na enkele goede inhoudelijke discussies is het door het bestuur voorgestelde concept-programma nog op enkele kleine punten aangepast, en daarna vastgesteld. Zie hier het vastgestelde programma. Het programma zal – zonder inhoudelijke wijzigingen – nog van een mooie lay-out worden voorzien, waarna de definitieve versie ook op deze website zal worden geplaatst.