24 november 2013

Verkiezingsprogramma unaniem vastgesteld

Afgelopen woensdag is na een prima discussie het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 unaniem vastgesteld. Zeventien amendementen werden behandeld en grotendeels eventueel tekstueel licht gewijzigd aan het programma toegevoegd.

De avond werd afgesloten met een borrel waarbij de discussies informeel verder gingen. We kijken terug op een prima avond.
Onderstaande link geeft toegang tot de volledige definitieve versie van het verkiezingsprogramma 2014-2018, “Het vizier op Werk, Wonen en Welzijn”.