Door Hans de Mare op 24 februari 2018

Ons verkiezingsprogramma vergeleken met andere partijen

Ook in Helmond is het sinds woensdagavond 21 februari mogelijk om de stemhulp MijnStem in te vullen. Dat is ook bereikbaar via deze link. De programma’s van alle partijen zijn langs een groot aantal stellingen gelegd. Wij hebben de antwoorden van de verschillende partijen op die stellingen eens aan een nader onderzoekje onderworpen. We willen hierbij een aantal opvallende zaken de revue laten passeren. Waarbij we vooral een aantal verschillen willen benadrukken. Dat onze standpunten op veel onderwerpen met die van diverse andere partijen overeenkomen geven we niet aan. Dat weten we wel. Maar het gaat om de verschillen! Daar valt er iets te kiezen!

Alle linkse partijen stellen voor om flink extra te investeren in een extra fietsnetwerk in onze stad. Extra veiligheid en extra comfortabel, met name voor het gebruik van e-bikes. Daarmee denken we dat het autoverkeer kan worden teruggedrongen! Maar dat standpunt blijkt nog niet zo vanzelfsprekend als wij dachten! Uit het bovenstaande staatje blijkt dat een aantal andere partijen blijkbaar toch niet zo veel met fietsers op heeft!

De afschaffing van de verplichte eigen bijdrage voor de WMO wordt door een groot aantal partijen bepleit. Maar toch bepaald niet door alle! Zie in het schema welke partijen daar anders over denken!

Het is bepaald geen lolletje om in de bijstand te zitten. En het is heel moeilijk om je er aan te ontworstelen. De linkse partijen zijn het er over eens dat het daarom moet worden toegestaan dat mensen die in de bijstand zitten toch ook nog iets mogen bijverdienen. Zodat ze zich misschien uit armoede kunnen opwerken. Helaas delen bepaald niet alle partijen die mening.

De PvdA is vol overtuiging voor een samenleving waarbij mensen die buiten de boot dreigen te vallen door een uitkering toch een menswaardig leven kunnen leven, en door voorzieningen mee kunnen doen met de maatschappij. Maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven! Daarom vinden wij dat we mensen met een uitkering onder voorwaarden soms best om een tegenprestatie kunnen vragen (bijvoorbeeld met vrijwilligers werk).

Met ons standpunt t.a.v. het openen van een tweede automatenspeelhal onderscheiden we ons nadrukkelijk van veel andere partijen! Verslavende speelautomaten brengen mensen in problemen en horen niet in onze stad!

Wij willen de vergroening van onze stad flink stimuleren, en hebben daarom een “vergroening” van de gemeentelijke OZB in ons programma staan: een kleine verhoging, waaruit een korting voor eigenaren met energiezuinige woningen kan worden betaald. Wij hopen daarmee zo veel mogelijk mensen over de streep te trekken om energiezuinige maatregelen te gaan treffen. Maar niet iedereen blijkt daar zo over te denken….

Wij vinden dat kinderen van arme ouders toch zo goed mogelijk mee moeten kunnen doen aan de maatschappij. Muziek- en sportlessen dragen veel bij aan hun ontwikkeling. En goed ontwikkelde kinderen kunnen later meestal beter aan hun armoede ontsnappen. Gelukkig denken de andere linkse partijen daar ook zo over. Maar een aantal andere partijen niet!

Het lijkt er op dat er over enkele jaren op de Braak een mooi nieuw sport- en onderwijscomplex zal gaan verrijzen. Wat ons betreft hoort een gemeentelijk zwembad daar ook bij! Het is een perfecte centrale locatie tussen een aantal van onze grootste wijken. En ook zwemmen draagt in hoge mate bij aan een goede ontwikkeling van mensen. Met name voor kinderen en voor ouderen.

We dachten eigenlijk dat iedereen het er wel over eens is dat er meer aandacht en geld naar de zorg moet gaan. Wij nemen daarbij verantwoordelijkheid! Ook lokaal zullen we daar dus extra geld voor beschikbaar moeten stellen. Het blijkt dat lang niet alle partijen die verantwoordelijkheid nemen! Daarnaast kampen we met een enorm tekort aan personeel. Met dit idee kunnen we dat voor een deel tegemoet komen. Ook willen we deze banen creëren om mantelzorgers te ontlasten.

Hans de Mare

Hans de Mare

Kandidaatstellingscommissie over Hans: “Hans is architect en heeft een architecten- en adviesbureau. Hij is zeer deskundig en heeft die deskundigheid getoond in zijn lidmaatschap van de Commissie Omgeving van de Helmondse gemeenteraad. Daarnaast is Hans actief als commissielid Watersysteembeheer van het Waterschap Aa en Maas. Hans blinkt uit in zijn werk binnen de commissie en is een gewaardeerd

Meer over Hans de Mare