26 februari 2014

Visie op de stad

Met belangstelling heb ik in het Eindhovens Dagblad de artikelen “Visie op de stad” gelezen.

Het gaat in die artikelen over Eindhoven, een stad waar vele grote denkers vandaan komen. Als Helmonder voel ik mij uitgedaagd mijn visie over mijn stad te geven. Helmond, de stad die ik 16 jaar (1982- 1998), mocht meebesturen.

We leven in een boeiende tijd, een tijd ook waarin  oude waarden en zekerheden aan het wankelen zijn. Ons bestedingspatroon staat zwaar onder druk, anderzijds worden we overstelpt met technieken die ons leefpatroon in hoge mate zullen beïnvloeden, of we willen of niet. Feiten waar je niet aan voorbij kunt in het denken aan de toekomst voor mijn geliefd Helmond. Niet eenvoudig en moeilijker als in mijn tijd als bestuurder.

Maar om te voorkomen dat de toch al zo beperkte middelen die ons ter beschikking staan niet in een putje verdwijnen, dient het besef van een veranderende wereld als leidraad voor een toekomstvisie.

In 2015 zal er veel gaan veranderen. De komende tijd staan we met name voor de aardverschuiving op sociaal maatschappelijk gebied.  Veel geld komt van het Rijk naar de gemeenten wat een enorme uitdaging zal worden die mensen dagelijks aangaat.

Ook voor de ruimtelijke ordening zal dit verstrekkende gevolgen hebben.

Alle peperdure plannen  van de laatste decennia kunnen naar de prullenbak , ook die van dat dure Rotterdamse bureau. De tijd dat men uitging van een verdubbeling van het winkelaanbod zijn volstrekt achterhaald evenals de opvatting dat de winkels de financiele onderbouwing kunnen zijn  van sport en culturele voorzieningen. Met de huidige wetenschap was de Bieb niet zo gerealiseerd als nu het geval is.

Helmond moet zich opnieuw bewust worden van haar sterke kant en dat is de sfeer en gemoedelijkheid welke je voelt in onze stad. Men moet niet net als Eindhoven inzetten op megastores. Bij Helmond horen veel meer kleine ondernemers, liefst in grote verscheidenheid. De zaterdagmarkt is een grote trekpleister. Helmond heeft zich in de groeistad tijd maar vooral ook daarna onderscheiden door te kiezen wat de mensen waardeerden en dat is Leefbaarheid en Kwaliteit, houd dat vooral in de toekomst overeind .

Toekomstige bestuurders dienen hun drang om te scoren in toom te houden. Bedenk dat de plannen die wel gewaardeerd worden in Helmond tot stand zijn gebracht na brede discussies met de samenleving. Brandevoort,  Boscotondo, Berkendonk, Dierdonk en nu ook Zuidkade en de nieuwe Binnenstad zijn tot stand gekomen na een gedegen voorbereiding van soms wel 10 tot 12 jaar en met de luxe van een vrijwel eensgezinde raad en een consistent collegiaal college. Naar ik hoop komt dat ook weer terug.

Fouten zijn er in het verleden echter ook gemaakt. Bedenk eens hoe anders Helmond er uit zou zien wanneer nog geen 60 jaar geleden niet gekozen was voor een intussen 4-baansweg dwars door de stad?  Nu staat deze keuze opnieuw op de agenda bij de Ruit, bezint eer ge begint zou ik zeggen. Overigens ben ik blij dat we de 100.000 inwoners niet zullen bereiken. Jammer voor de  grondeigenaren in Lungendonk, maar een zege voor gebied Groot Goor.

Kortom een enorme uitdaging voor gemeenten om te blijven focussen en inzetten op inwoners en leefbaarheid. Bij inwoners fouten maken, is veel erger als bij stenen. Maak gebruik van de beste kennis en techniek  die ervoor in handen is en neem dan goede gedegen besluiten. Koester de mogelijkheid om een groot gebied in het centrum in te kunnen vullen, maar neem de tijd om het toekomst bestendig te maken. Ruimtelijke ordening komt er later weer volop.  Als de burgers het naar de zin hebben doen bestuurders het goed.

Tot zover mijn visie op Helmond in notendop.

Jan van der Zanden
Oud  wethouder