23 april 2012

Voorbarige uitspraken van leden College van B&W

 

Schriftelijke vragen Gemeenteraadsfractie PvdA Helmond

Betreft: Uitspraken leden College van B&W over gemeentelijke herindeling en burgemeestersbenoeming

Helmond, 23 april 2012

Geacht college,

Zaterdagmorgen 21 april werden wij opgeschrikt door een groot artikel in het Eindhovens Dagblad. In dit artikel doen leden van het Helmondse College van B&W uitspraken over gemeentelijke herindeling in de regio Helmond en over de burgemeestersbenoeming. Deze uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs roepen bij ons een aantal vragen op, waar we graag uw antwoord op vernemen.

 

Gemeentelijke herindeling

 

De PvdA is van mening dat samengaan van Helmond met andere gemeenten een dusdanig belangrijk onderwerp is dat leden van het College van B&W hierover geen uitspraken kunnen doen op persoonlijke titel. Daarnaast is de PvdA-fractie van mening dat de gemeenteraad te allen tijde eerst geïnformeerd dient te worden alvorens het College zich uitspreekt over mogelijk samengaan met andere gemeenten in de regio.

 

Wij denken dat als het Helmondse College B&W al de intentie zou hebben om tot een samengaan  met andere gemeenten te komen, er een zorgvuldige procedure moet worden betracht. De uitspraken die wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs in de media doet zijn alles behalve zorgvuldig. Dergelijke uitspraken roepen een beeld op wat we kennen uit de jaren ’90 (denk aan Aarle-Rixtel en Mierlo), waarbij Helmond overkomt als de inhalige grote buur. Daardoor wordt schade aangebracht aan de goede samenwerkingsrelatie die Helmond met de buurgemeenten heeft. De provincie doet momenteel onderzoek naar het bestuur in de Brabantse gemeenten. De PvdA is van mening dat het verstandig is om eerst de resultaten van dit onderzoek af te wachten, alvorens op grond van dit onderzoek een standpunt in te nemen inzake herindeling.

 

Wij zijn resumerend van mening dat de uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs voorbarig, ongepast, ontactisch en bovendien met de verkeerde aanleiding zijn gedaan. We hebben daarover de volgende vragen:

 

 1. Deelt uw College onze mening dat de uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs bijzonder voorbarig, ongepast, ontactisch en met de verkeerde aanleiding zijn gedaan ? Zo nee, waarom niet?
 2. Deelt uw College onze mening dat wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs  als zij vanuit hun functie worden geïnterviewd altijd namens het gehele College van B&W spreken? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt uw College de visie van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs over het mogelijk samengaan van de gemeente Helmond met andere gemeenten in de regio? Zo nee, waarom niet?
 4. Is uw College net als wij van mening dat een proces om te komen tot het samengaan met andere gemeenten een proces is dat de grootste discretie en zorgvuldigheid vereist?
 5. Is uw College van mening dat er door de uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs schade is veroorzaakt aan de goede samenwerkingsrelatie van de gemeente Helmond met de andere gemeenten in de regio? Zo nee, waarom niet?
 6. Heeft uw College al actie ondernomen of is uw College van plan om op korte termijn actie te ondernemen om de door wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs veroorzaakte schade aan de verhoudingen met de gemeenten in de regio te herstellen?
 7. Welke acties is uw College van plan om te nemen om te voorkomen dat individuele Collegeleden nogmaals voor de gemeente Helmond schadelijke uitspraken over gemeentelijke herindeling doen?
 8. Is uw College van plan om de gemeenteraad in het vervolg eerst in te lichten over plannen met betrekking tot samengaan met andere  gemeenten, alvorens hier uitspraken over te doen in de media? Zo nee, waarom niet?

 

Burgemeestersbenoeming

 

De procedure om een nieuwe burgemeester voor Helmond te vinden is er een waarbij grote zorgvuldigheid vereist is. Het is daarom geheel ongepast dat de leden van het College van B&W Tielemans en van den Heuvel openbaar uitspraken doen over mogelijke kandidaten voor het burgemeesterschap. Dat de uitspraken die wethouder van den Heuvel op Twitter deed humoristisch bedoel zijn, kunnen we nog inzien. Toch zijn we ook van mening dat het verspreiden van dergelijke humor via social media onduidelijkheid kan veroorzaken. De uitspraken die wethouder Tielemans over zijn partijgenoot Toine Manders deed in het ED zijn echter geheel ongepast. Dat een wethouder als lid van het College zich in de media uitlaat over zijn favoriete kandidaat om voorzitter van het College van B&W te worden is geheel onacceptabel. Dergelijke uitspraken verstoren het zorgvuldige proces waarin de vertrouwenscommissie momenteel een nieuwe burgemeester voor Helmond probeert te vinden.

 

Daarnaast is het wat ons betreft ongewenst dat leden van het College van B&W openbaar afstand nemen van de verhuisplicht voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft besloten om de verhuisplicht op te nemen in de profielschets. Daar dienen leden van het College van B&W zich dus aan te conformeren. Dergelijke uitspraken kunnen onduidelijkheid veroorzaken bij mogelijke sollicitanten en de zorgvuldige sollicitatieprocedure verstoren. Bovendien zijn we van mening dat het College van B&W niet bevoegd is met betrekking tot de burgemeestersbenoeming, aangezien dit een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is. Daarom is het wenselijk dat het College van B&W zich terughoudend opstelt met betrekking tot deze procedure. We hebben de volgende vragen met betrekking tot de burgemeestersprocedure:

 

 1. Deelt uw College onze mening dat het onzorgvuldig en onwenselijk is dat een individuele wethouder uitspraken doet over zijn favoriete kandidaten voor het burgemeesterschap van Helmond? Zo nee, waarom niet?
 2. Is uw College net als wij van mening dat de zorgvuldige procedure van de vertrouwenscommissie is verstoord door de uitlatingen van de wethouders Tielemans en van den Heuvel? Zo nee, waarom niet?
 3. Wat is uw College van plan te doen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt dat individuele wethouders zich over kandidaten voor het burgemeesterschap van Helmond uitspreken?
 4. Deelt uw College onze mening dat de verhuisplicht van de favoriete burgemeesterskandidaat van wethouder Tielemans een verkeerde en onzorgvuldige aanleiding is om de discussie over gemeentelijke herindeling te openen? Zo nee, waarom niet?

 

Gezien de beroering die de uitspraken van de genoemde collegeleden hebben veroorzaakt in Helmond én in de regiogemeenten rekenen we op zorgvuldig handelen van uw College en een spoedig antwoord op onze vragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA Helmond