13 april 2013

Voorlopig gratis parkeren bij defect parkeerautomaat.

 

Dankzij de PvdA-Helmond loop je voorlopig niet meer het risico een boete te krijgen als de parkeerautomaat kapot is.

 

De raadsleden Mohammed Chahim en Abdel Tijani hebben eerder twee maal vragen gesteld aan het college hierover, maar kregen steeds een onbevredigend antwoord.

 

Tijdens de raadsvergadering van 9 april jongstleden heeft Mohammed Chahim namens de PvdA fractie een motie ingediend om het beboeten te stoppen. Chahim: “Munt, pin en chip zijn gebruikelijke betaalmethoden. De gemeente kan parkeerders niet verplichten een commercieel product aan te schaffen.”

 

Wethouders Tielemans raadde in eerste instantie de motie van de PvdA af, maar na een korte schorsing zegde hij toe om in ieder geval te onderzoeken waarom de parkeerautomaten zo vaak defect zijn (515 maal in 11 maanden tijd, 4837 uur defect) en tot die tijd niet meer te handhaven en dit duidelijk aan te geven op de parkeerautomaten. De PvdA-fractie besloot haar motie aan te houden en te wachten op de uitkomsten van het onderzoek.

 

Motie stoppen beboeting bij defect parkeerautomaat

 

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 9 april 2013,

 

Gelezen,

 

de beantwoording van het college op eerder gestelde schriftelijke vragen van PvdA over het beboeten van parkeerders bij een defect parkeerapparaat,

 

constaterende dat:

  • In 2012 (exclusief december) 515 meldingen zijn gedaan van een defect apparaat (gemiddeld 46,8 meldingen per maand)
  • In 2012 (exclusief december) de defecte parkeerapparaten 4837 uren defect waren

 

van mening is dat:

  • De defecttijd van de parkeerautomaten variërend tussen 1 en 227 uur, met een gemiddelde defecttijd van 9,4 uur veel te lang is,
  • de gemeente Helmond parkeerders niet kan verplichten gebruik te maken van een commercieel product als de “stadsparkeerpas” of kan verplichten tot het aanschaffen van een mobiele (smart)telefoon,
  • chip, pin of munt gebruikelijke betaalmiddelen zijn en betalen via een stadsparkeerpas of mobiele(smart)telefoon dat niet is,
  • het parkeerbeleid van de gemeente uitnodigend moet zijn en faciliterend voor winkelend publiek en winkeliers,
  • parkeerders bij een defecte automaat te verplichten hun auto te verplaatsen  naar een andere parkeergebied niet uitnodigend is, en niet passen bij het doel van ons parkeerbeleid,

 

besluit:

  • de huidige parkeerautomaten te inspecteren, te achterhalen waarom de apparaten zo vaak defect zijn en zo nodig over te stappen op andere apparaten,
  • indien er bij een parkeerapparaat niet betaald kan worden met pin, chip of munt, parkeerders gebruik te laten maken van de parkeerplaatsen in het parkeergebied zonder hen hiervoor te beboeten en dit duidelijk kenbaar maken op het apparaat, dan wel aan te geven welke belendende apparaten eveneens voor deze parkeerplaats gebruikt kunnen worden

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Mohammed Chahim                                                                                      Jos Boetzkes

 

 

 

Namens de PvdA fractie