21 februari 2012

Vragen bij sloop Speelhuis

 

 

Helmond, 15 febr. 2012

Geacht college,
N.a.v. de commissie Samenleving van 13 februari j.l., de informatieve Raadsvergadering van 30 december j.l. en het besluit te nemen “Het in procedure brengen van een sloopvergunning Speelhuis” in de raadsvergadering van 6 maart a.s. heeft de PvdA de volgende vragen:

Als eerste willen wij u vragen alle informatie die op schrift afgelopen 13 februari aangereikt is aan de leden van de commissie Samenleving deze z.s.m. ook te verspreiden onder alle raads- en burgerraadsleden. Immers we zouden “samen optrekken”. En o.i. zijn alle commissie- en raadsleden betrokken bij dit onderwerp.

Ten tweede willen wij ook z.s.m.  geïnformeerd worden over de inhoud van het raadsvoorstel van 6 maart a.s. betreffende het te nemen sloopbesluit.

 

 

Verder hebben wij een aantal inhoudelijke vragen die wij in voorbereiding van de raadsvergadering van 6 maart a.s. bijtijds beantwoord willen hebben. Zoals afgesproken in de raadsvergadering van 30 december j.l. kunnen wij pas objectief beoordelen  of kunnen gaan bedenken wat mogelijk of niet mogelijk is, dan pas als wij de resultaten van de diverse onderzoeken hebben gekregen.

Vragen bij sloop, herbouw of nieuwbouw van het Speelhuis

Bij de sloop:
•    Op welk moment en onder wiens verantwoordelijkheid is de sloopvergunning aan de monumentencommissie voorgelegd?
•    Is bij volledige sloop een totale herbouw in oude staat mogelijk?
•    Wordt met een sloopaanvang gewacht op het rapport dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert?
•    Wat gaat de asbestverwijdering voor de omwonenden en ondernemers in de omgeving betekenen?
•    Volgens welke vorm is het Speelhuis verzekerd: herbouw, nieuwbouw, dagwaarde?
•    Waarom zou de monumentenstatus moeten worden ingetrokken?

Bij de herbouw:
•    Is herbouw op dezelfde plek mogelijk met de nieuwe bouweisen?
•    Is herbouw op dezelfde plek mogelijk met aanvullende eisen voor een volwaardig theater?
•    Is herbouw van de buitenzijde/vorm mogelijk met een andere bestemming dan theater?
•    Is het verzekeringsgeld inzetbaar voor (gedeeltelijke) herbouw met een andere bestemming?

Bij Nieuwbouw:
•    Is het verzekeringsgeld inzetbaar bij nieuwbouw op een andere plek/bij een ander bouwwerk
•    Wordt de buitenzijde/vorm van het Speelhuis herbouwd als er nieuwbouw op een andere plek komt?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij,

Jos Boetzkes  (fr.vz.)                Mirjam van der Pijl (fr. Secr.)

 

.