Vragen over plannen nieuwbouw Spirotech op het EHAD-terrein

31 oktober 2018

Geacht College,

Deze week ontvingen wij signalen dat het college in onderhandeling is met Spirotech over een mogelijk nieuwe vestiging van hun productiehal op het EHAD-terrein. Wij zijn zeer verbaasd over de ontwikkelingen en vragen ons af hoe dit past in relatie tot de wijkontwikkelingsplannen voor de Annawijk.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Klopt het dat u met Spirotech onderhandelt over een nieuwbouwlocatie van hun productiehal op het EHAD-terrein?
  2. Heeft u de mogelijke nieuwbouw van Spirotech besproken met onze maatschappelijk partners, die betrokken zijn bij het wijkontwikkelingsplan voor de Annawijk (bewoners, woningbouwcorporaties, LEV-groep, enz.)?

Wij zijn zeer blij met de plannen voor de Annawijk; we geven hiermee deze bewoners de aandacht die ze verdienen. Wij vrezen dat met het separaat ontwikkelen van industrie op het EHAD-terrein echter geen positieve bijdrage wordt geleverd aan de voorgenomen impuls voor de Annawijk. Een goede afstemming tussen beide ontwikkelingen kan juist ook een kans zijn voor de wijk; zo kan er bijvoorbeeld een goede en mooie overgangszone worden vormgegeven. Essentieel daarbij is het van meet af aan betrekken van de maatschappelijke partners betrokken bij het ontwikkelingsplan van de Annawijk. Én essentieel daarbij zijn duidelijke kaders vanuit de gemeente – als verkopende partij – voor zo’n aantrekkelijke overgangszone tussen het terrein van Spirotech en deze woonwijk.

  1. Bent u als gemeente en als verkopende partij bereid met Spirotech en de maatschappelijke partners betrokken met bij de wijkontwikkeling Annawijk in gesprek te treden over het verbinden van beide ontwikkelingen?

Namens de PvdA-fractie,

Nathalie Peijs en Mohammed Chahim